Pretul cainelui, castigul dobandit din curvie, banii din vanzarea cartilor vrajitoresti nu se dau lui Dumnezau si nici slujitorilor lui

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI
adunate pe scurt de preafericitul
TEOFILACT, Arhiepiscopul Bulgariei

– Bucureşti: Editura Sophia; Alexandria: Cartea Ortodoxă, 2007

TÎLCUIRE LA FAPTELE APOSTOLILOR

pag. 218

făcuseră vrăji, aducînd cărţile, le ardeau înaintea tuturor

Căci, aşa cum e oprit a se
aduce la Dumnezeu preţul cîinelui sau cîştigul dobîndit din curvie, tot
astfel judecau a fi necuviincios a se pune la picioarele Apostolilor argintul adunat din vînzarea acelor cărţi.