Ptr. echilibratii MINCINOSI, ereticii is in Biserica si cei ce CONSTIENT au comuniune cu ereticii ecumenisti adica astraADORMITII neamului

astradrom-filiala-bihor.blogspot.com/2019/04/despre-fenomenul-sectar-aparut-in.html?m=1

  • Ierom. Lavrentie 6 aprilie 2019, 14:49 Important este să nu cădem noi în erezie. În al doilea rând, să știm să ne raportăm corect la ecumeniști, aspect de care se ocupă acest articol. Până la o condamnare a lor sinodală, comuniunea cu ei nu atrage osânda duhovnicească. Atitudinea corectă este de a mustra și a ne detașa de erezia ecumenistă și de promotorii ei tocmai pentru că aceștia sunt în interiorul Bisericii.”

=====Adica mai pe scurt daca Sf. Theodor spunea sa nu mananci cu cel ce mananca cu eretic adulterin vine(Lavrentie) si spune ca nu e NICI O OSANDA LA COMUNIUNEA cu ereticii necondamnati nominal(pe nume) sinodal, dupa mintea lui creata si cu uniatii(greco-catolnici) puteti avea comuniune ca nu i-a dat nimeni nominal sinodal anathema deci nu e nici o osanda si ei sunt in trupul Bisericii (cam asa e logica e echilibrata)

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/10/13/sfantul-teodor-studitul-sa-fugim-de-comuniunea-cu-ereticii-cu-nepasare-sunt-in-comuniune-cu-acestia-se-impartasea-de-erezie-in-toate/

====Oare nu a acceptat si el documentele din 2016 ca ERETICII IS BISERICA ptr. ca spune:

  • “că aceștia sunt în interiorul Bisericii”

——

Minciuna mai veche:

  • precum Arhimandritul Iustin Popovici nu s-au îngrădit de ecumeniști când au înfruntat erezia.

====Sfântul Iustin Popovici, care a caracterizat Ecumenismul ca panerezie. Acesta, deși a întrerupt comuniunea bisericească cu sinodul ecumenist al Patriarhiei Serbiei încă din anul 1971 (vezi ziarul Ὀρθόδοξος Τῦπος nr. 144, 15-7-1971),

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/09/05/alta-dovada-ca-teodot-minte-si-cum-mihai-silviu-chirilaradeni-claudiu-buza-ioan-ungureanu-gresesc/

——

De la cine se inspira in ideile crete eretice (dar si unii ingraditi le-au preluat):

  • Arhim. Epifanie din Atena din scrisoarea sa către un anume P. Nicodim (din 22 iulie 1971): Există două feluri de eretici: cei cărora Biserica le-a făcut proces și i-a condamnat și i-a expulzat din trupul ei și cei care nu au fost nici condamnați încă de Biserică, nici nu au părăsit Biserica din propria voință, ci au rămas în schimb în trupul Bisericii. Un astfel de caz este al Patriarhului Atenagora, care a predicat credințe eretice. Dar nu a fost condamnat încă de Biserică, nici nu a renunțat la Biserică și să fi ieșit din ea. A rămas în Biserică și continuă să slujească în interiorul Bisericii și, prin urmare, este încă un canal al harului; săvârșește Taine.
===Ce spune Pidalionul:

Pidalion 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE, edit. „Credința strămoșească“, 2007

pag.85

subnota 83

ereticilorschismaticilor, de vreme ce ei nu sunt înlăuntru în Biserica cea sobornicească ci s-au rupt dintr-însa prin eres

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/10/28/ciprian-staicu-propovaduieste-erezia-calvinista-lukariana/

Cartea: Catehismul Ortodox Sfântul Filaret Mitropolitul Moscovei, edit. Sophia 2007

pag. 102

Cât îi privește pe păcătoșii care nuse căiesc, aceștia, fie prin lucrarea puterii Bisericii văzute, fie prin puterea lui Dumnezeu cea nevazuta, ca mădulare moarte se taie de la trupul Bisericii și, în acest chip, ea se pastrează sfântă și sub acest aspect. „Scoateți afară dintre voi pe cel rău“ (I Corinteni 5, 13); „Dar temelia cea tare a lui Dumnezeu stă neclintită, având pecetea aceasta: «Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai Săi»; și «să se depărteze de la nedreptate oricine cheamă numele Domnului»“ (II Timotei 2, 19).

——

Dacă, prin urmare, vreun episcop dobândeşte hirotonia în mod canonic, din punct de vedere bisericesc, şi se află, însă, în afara Bisericii datorită credinţei lui greşite, el încetează, de fapt, să aibă succesiune apostolică, din moment ce aceasta are sens doar în cadrul tainic al Trupului lui Hristos, care este Biserica.

În consecinţă, dacă vreun episcop sau vreo Biserică locală, indiferent de numărul de membri, cad din credinţa Bisericii, aşa cum această credinţă a fost exprimată infailibil de Sinoadele Ecumenice, ei încetează să mai aibă succesiune apostolică, pentru că se găsesc deja în afara Bisericii.

https://ayeaye20.wordpress.com/2016/07/26/dimitrie-tselenghidis-despre-cei-ce-isi-zic-crestini/

===https://ayeaye20.wordpress.com/2018/11/04/cum-recunosc-echilibratii-apostati-ca-cei-ce-semneaza-erezii-sunt-membri-ai-bisericii-lui-hristos-deci-ereticii-is-bisericabiserici-eterodoxe-si-deci-accepta-si-ei-documentele-eretice-din-creta/

ÎNVĂŢĂTURA DE CREDINŢĂ
CREŞTINĂ ORTODOXĂ

Tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

272. Cine sunt membrii Bisericii?

Membrii Bisericii de pe pământsau luptătoare sunt toţi cei care s-au încorporat în Hristos, prin Botez, Mirungere şi Euharistie, mărturisind aceeaşi credinţă unaşi întreagă a Bisericii, afară de eretici, de schismatici şi de lepădaţii de credinţă, care singuri s-au aşezat în afara Bisericii.