Raportul arhiereilor 1346 despre ereticul Ioan Calecas: pentru ca din pricina lui multi crestini mor necuminecati cu preacuratele lui Hristos Taine si altii nici nu intra in biserici. Si multi preoti au incetat a mai liturghisi cu totul.

FILOCALICA GRIGORIE PALAMA Tomuri Dogmatice Viaţa * Slujba Scrieri I

edit. DEISIS Sibiu 2009

Raportul arhiereilor [septembrie 1346]

pag. 213

Căci aşa cum sinodul împotriva lui Arie îi condamnă pe toţi arienii care se vor ivi cândva, tot aşa şi sinodul împotriva lui Varlaam îi condamna pe toţi cei care urmează cele ale aceluia şi se luptă cu cei care îi contrazic. Aceasta deci, şi grăind şi scriind şi hirotonind şi votând cu capul gol cele spuse, şi-a etalat gândirea sa asemănatoare cu a acelor ce gândesc cele ale lui Varlaam. Aşadar nu mai are parte cu cei bine-cinstitori/drept-credicioşi. Să fie alungat deci ca un lup, ca un şarpe, ca un leu neîmblânzit dintre oile lui Hristos. Iar dacă solicită şi obiectează socotind că are ceva de spus în apărare, să fie adus la judecată. Chemăm deci, şi iarăşi chemăm, să nu mai primejduiască în ceva cele ale creştinismului, pentru că din pricina lui mulţi creştini mor necuminecaţi cu preacuratele lui Hristos Taine şi alţii nici nu intră în biserici. Şi mulţi preoţi au încetat a mai liturghisi cu totul.

——————–

pag. 737

Raportul arhiereilor către împărăteasă, denunţ împotriva patriarhului Ioan XIV Calecas (septembrie 1346)………………211