sa intrebuintam juramantul si legamantul

CATEHISMUL ORTODOX, Sfântul Filaret Mitropolitul Moscovei, edit. Sophia 2007

pag.191-192

Nu există în Sfânta Scriptură o interzicere categorică a jurământului în convorbirile obișnuite?

Mântuitorul spune: „Eu însă vă spun vouă: Să nu vă jurați nicidecum… Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; și ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este” (Matei 5, 34-37).

Nu se interzice prin aceasta și orice jurământ în treburile obștești?

Sfântul Apostol Pavel spune: Pentru că oamenii se jură pe cel ce e mai mare și jurământul e la ei o chezășie și sfârșitul oricărei neînțelegeri. În aceasta, Dumnezeu voind să arate și mai mult, moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii Sale, a pus la mijloc jurământul” (Evrei 6, 16, 17). Din aceasta trebuie să înțelegem că, dacă Însăși Dumnezeu, pentru a da nestrămutată încredințare, întrebuința jurământul, cu atât mai mult trebuie ca noi, în lucruri principale și de primă importanță, la cererea autorităților legiuite, întrebuințăm jurământul și legământul, cu evlavie și cu hotărârea neclintită de a nu-l călca.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/11/04/juramantul-nu-este-oprit/