Orighen, de Dumnezeu s’au parasit, si la inchinarea de idoli au cazut

SFÂNTUL
IOANN DAMASKIN
DESCOPERIRE CU AMĂRUNTUL
A PRAVOSLAVNICII
CREDINŢE, București edit. Predania 2011

Pag. 249

La Cartea a doao
ÎNSEMNĂRI OARECARE LA
CARTEA A DOAO
CAP. 2
(1) Lângă cealealalte păgâneşti hule ale lui Orighen, pre care le povesteaşte
Sfântul Epifanie la Eresul 64, au fost una şi aceasta, cum că munca oamenilor
celor necredincioşi şi a dracilor va avea sfârşit şi, după o vreame, şi cei necredincioşi, şi dracii vor veni la starea lor cea dintâi. Pentru care hule şi în vreamea
nevoinţii şi a mărturisirii sale, când vrea să se încununeaze cu cunună mucenicească, de Dumnezeu s’au părăsit, şi la închinarea de idoli au căzut (că de ar fi
lăsat Dumnezeu să se facă mucenic, nu puţină vătămare în Bisearica lui Hristos
s’ar fi făcut, ca ale unui sfânt atuncea Cărţile lui priimindu-se), şi de Sfinţii
Părinţi, la Soborul al 5-lea cu săgeata anáthemii s’au săgetat. (Tom 2 al Fap-
telor Soboarălor, foaia 340)