Sfantul Chiril talcuire la: Pe Dumnezeu nimeni nu L-a vazut vreodata

PĂRINŢI ŞI SCRIITORI BISERICEŞTI
Volumul 41
SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI
SCRIERI
PARTEA A PATRA

ediţie digitală
APOLOGETICUM
2005

„Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată. Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” (In 1, 18)

pag. 87:

Căci numai Fiului îi este Tatăl văzut prin fire, ca să nu presupună cineva că vede şi se vede firea dumnezeiască. Nici unei alteia dintre cele ce sunt nu Se face văzut. Dar prin aceasta nu se dezminte nicidecum cuvântul Sfinţilor Prooroci, care strigă că au văzut pe Domnul Savaot. Căci nu afirmă că au văzut ceea ce este însăşi firea
lui Dumnezeu după fiinţă.

Pag. 604:

Noi vom răspunde: De ce, cinstiţilor, când Filip a zis: „Doamne, arată-ne nouă
pe Tatăl,” Hristos n-a atribuit tuturor Sfinţilor Apostoli calitatea chipului şi asemănării cu Sine, ci a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu cunoşti pe Tatăl?” Căci nu primeşte pe nimeni din ceilalţi împreună cu Sine, ci Se aseamănă doar pe Sine cu Tatăl, şi trece peste ale noastre ca peste cele foarte mici. Neprimind să vadă în ei în mod exact chipul
fiinţei dumnezeieşti, Şi-a rezervat numai Sieşi asemănarea extremă, zicând: „Cine Mă vede pe Mine vede pe Tatăl.” Apoi adaugă îndată: „Credeţi că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine.” Deci, o dată ce are în mod neschimbat asemănarea în toate, cum n-ar avea în Sine însuşi pe Tatăl şi El n-ar fi în Tatăl? Cugetă la acestea şi le primeşte ca dovadă a celor spuse. Căci dacă ar vorbi de Avraam, sau de fiul altui om, ar întreba de firea celui ce l-a născut şi ar voi să afle cine e cel ce l-a născut şi nu ar spune, mai bine-zis n-ar arăta firea Sa, zicând: „Cine Mă vede pe Mine vede pe Tatăl;” „Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine.”