Longhin vs Sfantul Palamas

Sfântul Grigorie Palama, Ἀναίρεσις γράμματος Ἰγνατίου Ἀντιοχείας 3, ΕΠΕ 3, 608: „Fiindcă cei ai Bisericii lui Hristos sunt ai adevărului, iar cei care nu sunt ai adevărului nu sunt ai Bisericii lui Hristos și cu atât mai mult cu cât se mint așadar pe ei înșiși, numindu-se pe sine și unii pe alții păstori și arhipăstori sfinți. Căci cu adevărat noi nu am învățat că Creștinismul este definit de persoane, ci de adevăr și de acrivia credinţei”.

Cele 3 categorii de Atei dupa Sfantul Grigorie Palamas

cele 3 categorii de atei

categoria 1-a cei care nu cred in existenta Lui Dumnezeu

categoria a 2-a a ereziilor care stramba,denatureaza sensul existentei Lui Dumnezeu

categoria a 3-a sunt cei care TAC nu vorbesc despre EREZIE sau despre CREDINTA

              duhovnici “ortodocsi”care le spun ucenicilor lor ca : Voi sa stati in casele   voastre sa va rugati si o sa va mantuiti nu trebuie sa faceti altceva.*( acestia tot ATEI sunt desi par duhovnici)*  “Cel ce Ma va marturisi inaintea oamenilor, il voi marturisi si Eu inaintea Tatalui Meu ” Dar si Marturisirea fara Iertare nu e Mantuitoare

Sinodul Talharesc 2016 filioqueist si eunomieist (pag.109 Sf.Vasile cel Mare) prin erezia personalista

Sf.Grigorie Palamas explică de ce lat[r]inii/papistașii îl fac pe Duhul Sfânt creat/creatura cu un început în timp și erezia personalistă


Vol 1 pag 105 : Atunci când auzi că Fiul este obârșie din obârșie și „cel ce numește pe acesta obârșie din neam în neam“ (Is. 41, 4 -Septuaginta) și „împreună cu tine obârșie la ziua puterii tale“(Psalmi 109, 3), să înțelegi că se referă la obârșia creaturilor, așa cum de altfel foarte limpede vorbește despre acesta Apocalipsa Sfântului Ioan, cand îl numește obârșie a făpturilor lui Dumnezeu, nu însă ca și când ar avea început, căci este Dumnezeu, ci ca și creator al acestora. Căci este părtaș al obârșiei Tatălui din care provin toate, care este și caracteristica stăpânirii a toate.

Cum ar putea cineva sa numească pe Fiul ca obârșie a Duhului Sfânt cu înțelesul acesta, daca nu îl numești pe Duhul rob și creat? însă, deoarece Duhul este Dumnezeu, Fiul nu poate fi acestuia obârșie decât dacă ar fi obârșie a dumnezeirii. Dacă Fiul este obârșia dumnezeirii Duhului, este imposibil faptul ca Fiul să fie părtaș împreună cu Tatăl la această obârșie căci s-a teologhisit că numai Tatăl este dumnezeirea izvorâtoare, ceea ce duce la concluzia că Fiul este obârșia unei dumnezeirii diferite și astfel desparte pe Duhul din dumnezeirea care izvorăște din Tatăl. Sau cumva noi cei care marturisim în trei  o singura dumnezeire vom vorbi de doua dumnezeiri diferite într-unul singur?

Cum poate să fie cele două obârșii ale Duhului despre care vorbesc latinii o singură obârșie? Căci nu pot să ne ceară nouă să acceptăm cu credință aceste învățături pe care le propagă…Când noi întrebăm cum poate să fie conform lor doua obârșii al unui singur Duh, aceștia susțin ca una este obârșia celor doua. Noi nu punem întrebarea despre cele doua persoane, ci numai despre una, caci despre aceasta am alcatuit acest cuvânt către ei. Pag.107

Dar, întrucât una este obârșia celor doua, asa cum se spune în mod corect, atunci cum vor fi doua obârșii ale unuia singur și cum, conform lor, cele doua sunt în definitiv una?

Spun ei, deoarece una este din cealaltă. Ce vor să spuna de fapt? Set s-a născut dintr-o singură obârșie, pentru că Eva a fost luata din Adam, deci nu sunt doua obârșii ale acestuia singur, căci una este din cealaltă? Nu este Eva a doua obârșie a celor ce au ieșit din ea, căci și aceasta a avut această obârșie din Adam? Și totuși zămislirea s-a datorat amândoura, însă într-un ipostas diferit și în ipostasuri diferite. De aceea, aceste doua obârșii nu sunt una,…, deși una din ele este din cealaltă.

Dacă aici unde zămislirea, deși nu este una, totuși este a amândoura, nu poate fi singura obârșie a unuia singur, cum în Preaînalta Treime, conform lor, cele două obârșii ale unuia Duhul Sfânt sunt de fapt una, de vreme ce nu există nici comunicare a insușirii theogoniei? Caci s-a teologhisit că numai Tatăl este Dumnezeirea theogonă.

Și iarăși Eva, fiind numai din Adam, este dintr-o singură obârșie. Dacă Adam este din pământ, nu înseamnă de aici că Eva este din Adam și din pământ. Căci numai Adam este din pământ. Ρrin urmare, aceștia vor putea spune fie că Duhul purcede numai din Fiul și astfel vor afirma că purcede dintr-o singura obârșie, urmând bineînțeles părerilor lor și nu dreapta credință, caci nu poate să fie din obârșia din care este și Fiul (aceasta ar însemna iarăși doua obârșii în ființa dumnezeiască și în nici un caz nu ar mai fi Tatăl mai mare decât Fiul prin însușirea de a fi cauzator, căci ar deveni și Fiul cauzator), fie că Duhul purcede numai de Tatăl, afirmând în consecință drept credincios că există o singură obârșie atât pentru Fiul, cât și pentru Duhul. Câtă vreme spun că Duhul purcede din Fiul sau din amândoi și nu numai din Tatăl, nu poate exista singura obârșie a dumnezeirii Duhului Sfânt.

Pag. 109 : … Vasile cel mare în Cuvintele împotriva eunomienilor scrie : “toate cele ce sunt comune Tatălui și Fiului, sunt comune și Duhului”? Dacă însușirea purcederii este comună Tatălui și Fiului, atunci este comuna și Duhului și treimea deνine pătrime, deoarece Duhul νa purcede și el alt duh. Căci, după latini, dacă purcederea nu este comună Tatălui și Fiului, prin care, dupa ei, Duhul purcede indirect din Tatăl  și direct din Fiul – căci spun ei astfel are ipostatic însușirea purcederii Fiul- prin urmare după ei nici însușirea creației și a sfintirii și pur și simplu toate cele ale firii nu ar mai fi comune Tatălui și Fiului, deoarece Tatăl prin Fiul creează și sfintește, iar Fiul nu poate crea prin Fiul. Prin urmare, dupa ei, Fiul are însușirea de a crea și de a sfinții în mod ipostatic direct și nu ca Tatăl care o are indirect. Astfel, cele ale ființei nu difera cu nimic de însușirile ipostatice și prin urmare și ființa nu diferă cu nimic față de ipostas, ca și cum Dumnezeu n-ar fi după aceștia trisipostatic sau o ființă în trei.

Pag. 119
Când tu spui că Duhul purcede și de la Tatăl și de la Fiul și nu adaogi pe „numai de la ei“ oare nici în cazul acesta nu înțelegi că purcede„numai de la ei“ nici nu subînțelegi aceasta, chiar și dacă nu pronunți însă, urmând felul tău de gândire, o să-ți cerem, ca, conform gândirii tale„iubitoare de purcedere“, ca să spun așa să purceadă Duhul și din altă persoană, de vreme ce tu ignori pe„numai“.

Pag 121  Dionisie cugetătorul de cele cerești „cele ale teogoniei celei mai presus de ființa nu se transmit între ele“.

Atunci bravo ție pentru concordanța totală cu Ρărinții cei care au avut înțelepciunea lui Dumnezeu și cu toți care suntem înțelepțiti din învătătura lor.

——

Alții filosofează, vorbind despre comuniunea Persoanelor Sfintei Treimi și, în temeiul credinței lor, încearcă să dovedească așa-zisul adevăr al multor teorii teologice, antropologice și sociale secundare. Sfinții Părinți ai Bisericii nu vorbesc însă despre comuniunea Persoanelor, ci despre comuniunea firii-esenței. Persoanele Sfintei Treimi au însușiri comune și însușiri specifice, neîmpărtășibile. Cele comune sunt firea, esența, energia-lucrarea, de vreme ce Tatăl Îi comunică esența Sa Fiului și Duhului Sfânt, iar cele neîmpărtașibile sunt însușirile ipostatice ale fiecărei Persoane: pentru Tatăl nenașterea, pentru Fiul, nașterea, iar pentru Duhul Sfânt, purcederea. De altfel, nu persoana este modul ființării firii-esenței, ci însușirile ipostatice sunt înseși trăsăturile ipostasurilor-persoanelor. (Isihie și teologie. Calea tămăduirii omului în Biserica Ortodoxă.HIEROTHEOS VLACHOS, MITROP.-Ed.Sophia, pag.316)

(*erezia personalista unirea in dubla purcedere zicand ei/la[t]rinii ca e o singura obarsie desi zic  Tatal si Fiul purced pe Duhul Sfant -deci doua obarsii)
Pag. 109

Căci dacă unește (are ca punct de plecare unitatea persoanelor-n.trad .) în astfel de situații, chiar dacă spune că exista numai o obârșie, o spune numai ca să se asemene cu noi în numiri însă fără să fie una. Dacă însă îi desparte (are ca punct de plecare diversitatea-n.trad .), vede ipostasurile despărțite și atunci în mod clar doua ipostasuri devin automat obârșii ale unuia.

=== unitate in diversitate/ doua obarsii (unitate)+ doua obarsii(diversitate)= patru obarsii (dublarea primelor doua)+ alte doua obarsii care reies din ale Duhului (Ipostasul Duhului fiind si el dublat 1 din unitate +1 din diversitate =2 (2 de Duhul Sfant)ca rezultate ale unitatii(2)in diversitate (2), = sase obarsii (6)-acesta e doar o erezie ce iese din astfel se dogme kakodoxe
Pag.111

Tot dupa parerea lor, de aici se vede că cele ipostatice nu diferă de cele ale ființei. Dacă e așa, atunci nici ființa nu diferă de ipostasuri, ci sunt identice. Oare nu au cazut în mod clar de la Treimea cea preaînaltă și de la unitatea credinței și de la împărtășirea Duhului Sfânt cei care spun și cugetă acestea?

Pag.117 Duhul purcede din ipostasul Tatalui

Pag.119 te voi judeca din cuvintele tale și negreșit te va judeca și Dumnezeu

Pag.141 Sfântul Dionisie Areopagitul…zice: „sunt distinctive numele cel mai presus de ființă și lucrul (ceea ce e popriu) Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, neintroducându-se în Ele nici o schimbare sau comunicare a lor“ 

31. Ρrin urmare, daca spui ca Fiul este purcezător, atunci Tatăl n-ar mai fi niciodată purcezător, căci va împărtași Fiului însușirea theogoniei, ceea ce este exclus.
Unul Născut din lumina cea nenăscută, nu are nici o comunicare prins însușirile ipostatice distinctive față de Tatăl sau Duhul Sfânt

Așadar zice, Fiul lui Dumnezeu cel Unul Născut ne face cunoscut și ne descoperă pe Duhul Sfânt prin sine și cu sine, dar nu și- l purcede, ca nu cumva să comunice cu Tatăl prin însușirile ipostatice

—–

” În aceste documente se vorbește despre comuniunea persoanelor Sfintei Treimi și despre sacralitatea persoanei umane. IPS Ierotheos demonstrează în studii ample[6] că nu există comuniunea Persoanelor Sfintei Treimi, există comuniunea Firii dumnezeiești, a Naturii. Persoanele Sfintei Treimi au aceeași Fire, fiecare Persoană are însușirea ei particulară ipostatică, care nu se împărtășește celeilalte Persoane. Tatăl este nenăscut și această însușire este necomunicabilă.”-Atitudini 

De asemenea, problematică este şi afirmaţia că „persoana umană” este „purtatoarea concretă a chipului unui Dumnezeu personal” şi „membru al unei comunităţi de persoane în unitatea neamului omenesc, prin harul, viaţa şi comuniunea Persoanelor Divine in Sfânta Treime” (art.1).-St Macarie de la Oituz
===Ortodoxie :Unitatea e in Fiinta nu in Persoane/Ipostasuri, textu e eretic zice de unitate in Persoane/Ipostasuri , daca unitatea e pe baza Persoanelor/Ipostasurilor se distruge Treimea. Ptr ca tocmai insusirile Persoanelor nenastere, nastere , purcedere fac sa fie Dumnezeu Treime, ptr ca Tatal naste dar nu e nascut, si purcede dar nu e purces , mai simplu Tatal nu e Fiul si nu e Duhul Sfant, Fiul nu e Tatal si nu e Duhul Sfant, Duhul Sfant nu e Tatal si nu e Fiul

Notă erezia personalistă consta in unitatea pe baza Ipostaselor Sf Treimi, ortodox unitatea e pe baza Fiintei si nu a Ipostaselor,(Ipostasele) Se desosebesc intre Ele prin insusiri personale 
Sf Grigorie Teologul : „ Cea mai înaltă învățătură a teologiei creștine este cea a Tri-Unității dumnezeiești : Dumnezeu Se arată ca Unul în Trei Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Având aceeași ființă, cele Trei Persoane (sau Ipostasuri) sunt un singur Dumnezeu, însă ele se deosebesc prin însușirile personale și alcătuiesc astfel o Treime.

Pag.125„vorbim de Cel nenăscut, de Cel născut și de Cel purces din Tatal…

===Amestecand insusirile distrugi Treimea adica : daca Tatal si Fiul purced pe Duhul Sfant ,Fiul devine Tata si Tatal devine Fiu ,

„ vei numi pe Fiul Tată…și vei sta cu adevarat în partea opusă și vei fi excomunicat dintre noi “ Duhul are proprietatea de a fi purces din Tatăl, Tatăl are automat proprietatea de a purcede pe Duhul 

==(dar nu e purces Tatal) 
===Sintagma unitate in diversitate nu e crestin ortodoxa adica toate sunt una, adica doua obarsii , se naste intrebarea : De ce nu e crestin ortodoxa ?

Aplicata Ipostaselor Treimii e eretica, unitatea e pe baza fiintei nu a Ipostaselor, dar nu spunem si Nu marturisim noi ortodocsii ca ar exista o diversitate in Ipostase (ca aceasta ar insemna sa acceptam doua obarsii=Filioque)  ci marturisim insusiri necomunicabile sau„ se deosebesc prin insusiri Personale( Sf Ioan Damaschin)“

==Nu se poate sluji la doi Domni ne spune Stapanul Hristos Dumnezeu-Omul Matei 6, 24.Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. 

Sf. Teofilact al Bulgariei: 

6, 24a: Nimeni nu poate să slujească la doi domni

(6, 24“) 3 Regi 18, 24; 21, 7 / Luca 16,13 / Romani 6,16 / lacov 4, 4 /1 loan 2,15

״Doi domni” numeşte pe cei ce poruncesc cele împotrivă, adică pe Dumnezeu şi pe mamona. Iar noi facem domn al nostru pe diavolul, după cum şi pântecele ni-I facem dumnezeu; dar, Domn firesc şi adevărat este Dumnezeu, iar mamona este nedreptatea.

6, 24b: Căci sau pe unul îl va uri şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu și lui mamona Luca 16,13 /Romani 6,16/ lacov 4,4/1 loan 2,15

Vezi că este cu neputinţă ca cel bogat şi nedrept să slujească lui Dumnezeu? Fiindcă iubirea banilor îl îndepărtează de la Dumnezeu.
===Deci ei ori se leapada in scris si public de ereziile semnate, ori daca nu marturisesc Sfanta Ortodoxie vadit arata cui slujesc adica mamonei , satanei
Gându’ mi-a spus :
Acest limbaj dublu puteti sa il aveti ca model si ptr limbajul dublu ecumenist eretic gen: nu ne rugam in comun dar ne rugam ptr unitatea cre[t]stinilor, nu cununii mixte da ptr iconomie calcam canonanele unor sinoduri unul chiar ecumenic VI, si transformam acrivia in iconomie
—-

Cu sens de Dictionar explicativ : 

Latrin = cel ce latră

Latrini de la latrină

LATRÍNĂ, latrine, s. f. Closet (rudimentar), privată, hazna. – Din lat. latrina, fr. latrine.

Sursa: DEX ’09 (2009) | Adăugată de blaurb.

//

LATRÍNĂ, latrine, s. f. Closet (rudimentar), privată, hazna. – Din lat. latrina, fr. latrine.

Sursa: DEX ’98 (1998) | Adăugată de RACAI

//

LATRÍNĂ, latrine, s. f. Closet fără canalizare.

Sursa: DLRLC (1955-1957) | Adăugată de LauraGellner

//

latrínă (la-tri-) s. f., g.-d. art. latrínei; pl. latríne

Sursa: DOOM 2 (2005) | Adăugată de raduborza

//

latrínă s. f. (sil. -tri-), g.-d. art. latrínei; pl. latríne

Sursa: Ortografic (2002) | Adăugată de siveco

//

LATRÍNĂ s. v. closet, toaletă, vece.

Sursa: Sinonime (2002) | Adăugată de siveco

//

LATRÍNĂ s.f. Closet (fără canalizare); privată. [< lat. latrina, fr. latrine].

Sursa: DN (1986) | Adăugată de LauraGellner

//

LATRÍNĂ s. f. closet fără canalizare; privată, hazna. (< lat. latrina, fr. latrine)

Sursa: MDN ’00 (2000) | Adăugată de raduborza

//

LATRÍNĂ ~e f. Încăpere specială pentru satisfacerea nevoilor fiziologice; closet; privată. [Sil. la-tri-] /<lat. latrina, fr. latrines

Sursa: NODEX (2002) | Adăugată de siveco

//

latrină f. privată.

Sursa: Șăineanu, ed. VI (1929) | Adăugată de blaurb.

//

*latrínă f., pl. e (lat. latrina, din *lautrina, d. lavare, a spăla, fiindcă la început era un loc de spălat). Umblătoare, ĭeșitoare, clozet [!], privată, retiradă, loc p. dejecțiunile corpuluĭ.

Sursa: Scriban (1939) | Adăugată de LauraGellner

//

latrínă s. v. CLOSET. TOALETĂ. VECE.

Sursa: Sinonime82 (1982) | Adăugată de LauraGellner

—–

P.S. NU EXISTA MIRENI LAICI , ORI ESTI MIREAN UNS CU SFANTUL SI MARELE MIR LA SF. BOTEZ ORI ESTI LAIC ADICA NEMIRUNS ADICA TURC=PAGAN SAU ERETIC,SECTANT; TRADUCERILE NOI AU INLOCUIT CUVANTUL MIREAN CU LAIC, TINE DE PREDANIILE SF.PARINTI NU LE SCHIMBA DUPA TEO[O]LOGII IADULUI

Anatema

https://.facebook.com/ParinteleInimilorJustin.Parvu/posts/1563621763879176

In Duminica Ortodoxiei , sa mergem la Biserica cu o Icoana si sa fim cu adevarat madulare vii ale Bisericii .

Sa dam ANATEMA celor care urasc Ortodoxia :

1) Preafericitul Daniel , episcopii , clerul si preotii Ecumenisti (eretici) din Biserica Ortodoxa Romana —– ANATEMA

2) Patriarhii , episcopii , clerul si preotii eretici (Ecumenisti) din Biserica Ortodoxa —- ANATEMA

3) Papa Francisc inainte mergatorul lui Antihrist —– ANATEMA

4) Sectantilor :
– Martorii lui Iehova , Baptisti , Adventisti , Penticostali , Evanghelisti , Luterani si toti ceilalti —– ANATEMA

5) Statul Islamic —- ANATEMA

6) Monofizitilor —– ANATEMA
________________________

IPS Serafim de Pireu – Anatema papei Ratzinger, rabinilor, musulmanilor, monofizitilor, ecumenistilor

https://.youtube.com/watch?v=AMf97QoJhXs

__________________________

Cei care doriti sa faceti ceea ce a facut IPS Serafim de Pireu , care le-a dat ANATEMA celor mai sus pomeniti , va doresc sa faceti ceea ce simtiti !

In Bisericile Ortodoxe Romane , nu avem voie sa dam ANATEMA , dar fiecare o poate face chiar si in soapta .

Doamne ajuta !

============
Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Etolianul (1779)

“Noi avem o porunca ce spune sa anatematizam pe oricine adauga sau nu crede în ceva mic din cele pe care le-au legiuit Parintii Bisericii noastre.”

—-
Sf Amonie şi Donat 4 septembrie
“Creştini suntem, şi nu vom jertfi; ci anatema să fii tu şi zeii
tăi”.
—-

Sf. Nichifor Mărturisitorul: „Îi anatemizez pe cei care au lepădat
predania sfinţilor, alipindu-se de învăţăturile cele pervertite şi
aducătoare de moarte, şi care au îndrăznit să semene neghină pe
ogorul credinţei ortodoxe, şi pe toţi cei ce-i urmează, ca pe o
ocară a Bisericii lui Hristos, mă scârbesc de ei şi îi anatemizez”.
—-

Augustinos Andreas Kantiotis a fost teolog, autor și mitropolit ortodox de Florina:

Creştinii laici pot încă să afurisească sinoade locale şi ecumenice, când sinoadele acestea nu exprimă adevărul Credinţei Ortodoxe.
______

Sf Fotie : „Care dintre sfintii si vestitii nostri Parinti a spus ca Duhul purcede de la Fiul? Care Sinod a sprijinit si a evidentiat aceasta prin marturisirile ecumenice? Dimpotriva, ce adunare de preoti si arhierei, de Dumnezeu reunita, nu a condamnat, prin insuflarea Duhului Preasfint, aceasta idee chiar inainte de a aparea? Caci acestia, initiati potrivit mistagogiei Stapinului, propovaduiau cu voce limpede si tare ca Duhul Tatalui de la Tatal purcede. Mai mult, pe cei ce nu gindeau astfel ii dadeau anatemei ca pe niste ofensatori ai Bisericii universale si apostolice. Din vremuri vechi vazind dinainte, cu ochi profetici, aceasta rea evlavie, recent aparuta, au condamnat-o si in scris, si cu cuvintul, si cu gindul, laolalta cu apostazia multipla care a precedat-o.” (Mistagogia Duhului Sfint, 5)
______

Sf. Maxim Marturisitorul
Anatema asupra lui Origen şi a dogmelor lui şi a oricui gândeşte ca el!
______________
Papa Damasus I : ” Fiindcă după Sinodul de la Niceea s-a ivit rătăcirea încât unii cuteazau cu gură spurcată să spună că Duhul Sfânt a fost făcut prin Fiul, ….Dacă nu spune cineva că Duhul Sfânt e în chip adevărat și propiu din Tatăl ca și Fiul, din fiinţa dumnezeiască și Dumnezeu adevărat, să fie anatema!”
————-

Sfantul Sofronie al Ierusalimului : ” Ca sa spun, intr-un singur cuvant,eu aprob si imbratisez toate cate aproba sfanta noastra Biserica soborniceasca si ,iarasi, le resping,le anatematizez si socotesc ca sunt de dispretuit toate cate le-a dovedit ea,in atotintelepciunea ei, ca trebuie respinse cu groaza, si pe cele pe care ea le socoteste dusmanoase credintei noastre,nu numai cartuliile si micile cuvantari,ci si invataturile luptatoare impotriva lui Dumnezeu, si cele scrise pe alaturi de adevar,in acelasi timp resping si anatematizez si persoanele eretice,de trista amintire,care au fosr urzitoarele ereziilor”.

Sf Sofronie al Ierusalimului : Noi nu recunoastem insa ca sunt trei dumnezei….pe cel care are astfel de cunoastere,sau cugeta,sau stie acesta,il dam anatemei.
——-
Sinaxar 2003, 30 Noiembrie Sfântul Părinte Frumențiu episcopul Indiei pag.157 coloana 2 sus : …iar pe alții îi da Satanei. După cum a făcut apostolul, care zice : «Dați-l pe el Satanei spre pierzarea trupului, ca să se mântuiască duhul lui».
—–
Pag.164 coloana 2 mijloc, 5 Decembrie Sfântul Mucenic Anastasie : iar pe idolii voștri și pe cei ce se închină lor îi dau anatemei și-i urăsc
——-

oarecare Mirax, 11 Decembrie
Pag.175 colana 1 sus : și vă dau anatemei și pe voi și credinta voastra».
——
Pag.177 coloana 1 sus, 12 Decembrie Sf.Alexandru arhiepiscopul Ierusalimului : și a dat anatemei cu glas plin de îndrăznire pe cei ce cinstesc pe idoli.
——
Pag.200 coloana 2 jos , 26 Decembrie, Sf.Eftimie Mărturisotorul , episcopul Sardelor( doi împărați anatemizați ): l-a dat anatemei pe împărat…. “strigând : «Dacă cineva nu se închină Domnului nostru Iisus Hristos zugrăvit în icoană, anatema să fie».
—–
Pag. 248 coloana 1 jos , 29 ianuarie,

Sf. Mc. Silvan episcopul, Luca diaconul și Mochie citețul : și că dădeau anatemei pe slujitorii idolilor
——

Sf.Ioan Damaschin :
Hristos n-a dat împăraților puterea de a dezlega și a lega, ci Apostolilor și urmașilor acestora, păstorilor și didascalilor. Chiar dacă înger, spune Apostolul Pavel, vă va vesti altceva decât ceea ce ați primit…și voi tăcea restul versetului deoarece voim să cruțăm pe cei care nădăjduim că se vor întoarce.Dar dacă vom vedea că se încăpățânează, lucru pe care ne rugăm să nu-l dea Dumnezeu, atunci vom pronunța și restul versetului. Dar mai bine să nu se întâmple aceasta.

Sfântul Ioan Damaschin pag.103 : De asemeni, dacă cineva va îndumnezeii icoana oamenilor sau a zburătoarelor sau a târâtoarelor sau a altei zidiri, îl anatematizăm.

Pag.134; 11. Unde ai găsit, în chip precis și cuvânt cu cuvânt, în vechiul Testament sau în Evanghelii, numele Treimii sau cuvintele: de aceeași ființă sau o singură fire a Dumnezeirii sau trei ipostasuri sau un singur ipostas al lui Hristos sau două firi? Dar pentru că Sfinții Părinți le-au hotărât pe acestea din cuvintele echivalente, care se găsesc în Scriptură, le primim; iar pe cei care nu le primesc îi anatematizăm.

——

Episcopul Ambrozie a zis:….Anatema să fie cel ce nu-și explică limpede credința.Toți episcopii au zis : Anatema să fie.

Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu adevărat….
Fiul Unul-Născut al lui Dumnezeu este Dumnezeu adevărat…Cel ce nu mărturisește aceasta este pe drept condamnat și prin aceasta te acuz, chiar dacă tăgăduiești în glumă adevărul.

——-

R.O.C.O.R.: „Anatema celor ce se ridică împotriva Bisericii Ortodoxe şi susţin că Biserica s-a împărţit în aşa zise ramificaţii ce diferă una de alta după doctrină şi moduri de viaţă, sau că Biserica nu a existat în chip văzut, ci se va constitui abia în viitor când toate ramificaţiile sau părţile sau confesiunile şi chiar toate religiile se vor uni într-un singur trup! Anatema şi celor care nu deosebesc Preoţia şi Tainele Bisericii de preoţia şi tainele ereticilor, şi afirmă că botezul şi euharistia ereticilor pot mântui. Anatema şi celor ce au legături cu ereticii sau susţin, propovăduiesc şi iau apărarea ereziei ecumeniste a acestora, sub pretextul pretinsei dragoste frăţeşti sau a presupusei uniri a creştinilor despărţiţi”.
——
Sa ne pazim sa nu cadem in anathema Sfintilor Parinti de la Sinodul general (1166):

„Cei ce nu înteleg corect cuvintele sfintilor Dascali ai Bisericii lui Dumnezeu, si încearca sa rastalmaceasca si sa întoarca (întelesul) celor zise în acestea limpede si lamurit prin harul Sfantului Duh, sa fie anathema. ”

—-

sinaxar pag 475 colana 2 sus

Sfinții zece Mucenici, care au mărturisit ptr sfânta icoana a Mântuitorului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos…Iulian, Marchian, Ioan, Iacov, Alexie, Dimitrie, Fotie, Petru, Leontie și Maria Patrichiași au anatematizat și au blestemat pe împărat.

—–

Sinaxar pag.517, coloana 2 mijloc , Duminica Întâia a Postului Mare, Împărăteasa Teodora : “Împărăteasa…spunând: Să fie anatema toți cei care nu se închină și nu sărută icoanele, nu ca pe un Dumnezeu, ci ca pe niște chipuri ale acelora care au iubit pe Dumnezeu!

—–
Sf Grigorie Palamas Pag 263 Și totuși, dacă am permite să fie determinate cele ce au fost teologhisite nedeterminat de către sfinți, atunci aceasta ar putea fi și modificat cu ușurință de către oricine ar dori însă de îndată acesta, dacă nu se pocaiește, va fi supus anatemei, căci se spune “dacă cineva propovăduiește o altă evanghelie decât cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema“(Gal.1,8).

——

Sf. Ioan Gură de Aur: „chiar dacă ceva puţin însemnat vor binevesti ce nu se potriveşte cu ce am binevestit noi, să fie anatema!” (Sf. Ioan Gură de Aur – Tâlcuire la Epistola către Galateni)

—–

Dreapta Credinţă în scrierile Sfinţilor Părinţi- Sfântul Theodor Studitul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Amfilohie de Iconium”; traducere din limba greacă veche de pr. Marcel Hancheș- Bucureşti, Editura Sophia 2006, volumul 1.

Sfântul Theodor Studitul

Iar dacă ar zice că se pocăieşte şi ţine un canon, să arate aceasta prin mărturisire scrisă, dând anatemei pe eretici, împreună cu erezia, şi nemaiavând nicidecum legătură cu ei. Dar până nu face aceasta, să vă lepădaţi de el, voi care vă temeţi de Domnul. Căci este viclean când se preface că se întoarce, rănindu-vă pe ascuns şi împrăştiind pe ascuns cuvinte vătămătoare, ca şi cum ar fi, fără îndoială, din partea potrivnicilor” (nota traducătorului- “Mimează dreapta credinţă, iar afirmaţiile eretice, pe care le crede în adâncul său, le pune pe seama ereticilor”)pag. 114.

—–

Străjerii Ortodoxiei pag. 130:

Sfântul Leon al Romei …„ astfel de nevoitori ai bunei-cinstiri, care nu suferă nici în auz credințele necinstitoare și hulitoare, păzind în inima lor predania apostolească: «Chiar dacă noi […] v-am vesti o altă Evanghelie – să fie anatema! (Galateni 1, 8)»“ 211 S.Milias(Colecția Sfintelor Sinoade) (Lui Faust, Martin…) pp.16-17

Pag.158-159:

Sfințitul Macedonie…recunoaște Sinodul al IV-lea Ecumenic și-i anatematizează pe toți cei care nu-l primesc.261 M.Ghedeon (Tablouri Patriarhale), p. 137.

——

Sfantul Simeon Noul Teolog, Scrieri I, edit. Deisis Sibiu 2001,Pag.245

„Căci dacă am presupune că luăm totul încă de aici, atunci, după ei, noi tăgăduim însăși și învierea, judecata și răsplatirea, și respingem de bunăvoie nădejdea celor viitoare. Dar nu așa gândim și grăim noi, iar pe cei ce grăiesc aceasta îi azvârlim cu tărie anatemei. Așadar, noi mărturisim și spunem că acum primim deja, încă de aici, cu măsură, arvuna [ 2 Co 11, 2; Ef 1, 14] tuturor bunătăților, dar totul nădăjduim să-l primim după moarte“