n-au osandit pe nimeni, n-a osandit pe nimeni, Sa nu-mi dea Dumnezeu nici mie sa osandesc pe cineva

Sfântul Maxim Mărturisitorul și tovarășii săi întru martiriu, edit. Deisis Sibiu 2004, pag.126:

Atunci i-au spus:

– Așadar, tu singur te vei mântui și toți ceilalți vor pieri?

Iar el le-a zis:

– Cei trei tineri, care nu s-au închinat idolului la care s-au închinat toți oamenii, n-au osândit pe nimeni [Dn 3, 18], fiindcă nu se uitau la cele ale altora, ci cum să nu cadă ei înșiși din adevărata cinstire a lui Dumnezeu. Tot așa și Daniel, aruncat în groapa cu lei [Dn 6, 16], n-a osândit pe nimeni din cei care nu se rugau lui Dumnezeu, potrivit decretului lui Darius, ci s-a uitat la el însuși și cele ale lui preferând mai degrabă să moară decât să supere pe Dumnezeu și să fie biciuit de conștiința propie pentru călcarea legilor firii. Să nu-mi dea Dumnezeu nici mie să osândesc pe cineva sau să spun că numai eu mă voi mântui! Prefer însă mai degrabă să mor decât să am conștiința tulburată că am alunecat în vreun fel oarecare în ce privește credința 18.

18 Mai bine martiriul decât erezia, mai bine moartea în singurătate, dar în adevăr și ortodoxie, decât viața în pseudo-comuniunea heterodoxiei, fie ea și „ecumenică”.

————-

https://ayeaye20.wordpress.com/2016/07/16/sf-maxim-necomuniunea-cu-cei-ce-nu-cred-drept-si-anathematizati/

Cand a zis Sfantul Maxim: “ce fel de liturghie vor mai savarsi” si “ce fel de Duh se va pogori asupra celor savarsite de unii ca acestia?”

Sfântul Maxim Mărturisitorul și tovarășii săi întru martiriu, Deisis Sibiu 2004, Pag 125:
– Nu ești în comuniune cu scaunul Constantinopolului?

Nu sunt în comuniune cu el, a zis el.

– Din ce cauză nu ești în comuniune cu el?, au zis ei.

Iar el a răspuns:

– Pentru că prin cele două Capitole [puncte] de unire întocmite la Alexandria [în iunie 633] și prin Ekthesisul întocmit în acest Oraș de Serghie [în 638] ca și prin Typosul edictat în continuare aici în anul a 6-lea al indicției [în 646-648], acesta a respins cele patru Sfinte Sinoade [Ecumenice]; și pentru că pe cele ce le-au dogmatizat prin Ekthesis le-au abrogat prin Typos depunându-se din treaptă [caterisindu-se] pe ei înșiși de tot atâtea ori. Prin urmare cei osândiți de ei înșiși și de către cei din Roma și caterisiți, pe lângă aceasta, și de Sinodul care a avut loc aici în anul al 8-lea al indicției[Sinodul Lateran, în 649], ce fel de liturghie[mistagogian] vor mai săvârși sau ce fel de Duh se va pogorî asupra celor săvârșite de unii ca aceștia(17)?

Pentru cine sa te rogi si pentru cine nu 

Cuviosul Teognost Tezaurul, edit. DOXOLOGIA Iași 2015, pag. 235-236

18. Al Sfântului Maxim

Știu că mult poate rugăciunea lucrătoare a dreptului(28– Iac. 5, 16.), când cel ce cere rugăciunea dreptului o face pe aceasta lucrătoare, îndreptându-și viața lui de mai înainte și făcând rugăciunea dreptului puternică, prin propria lui bună purtare. Căci nu este de nici un folos rugăciunea dreptului celui ce petrece în păcate (29 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Quaestiones ad Thalassium 57, CCSG 22, p. 23; PG 90, 589D-592A; de asemenea în Florilegium, atașat la Pseudo-Anastasie Sinaitul, Quaestiones et responsiones 6, PG 89, 380A.).

 19. Al Scărarului

Să nu te rogi pentru cel trândav și pentru cei cu totul nepăsători și păcătoși, cerând să fie miluiți( căci acest lucru este din capul locului cu neputință, dacă aceia nu conlucrează și ei), ci să fie treziți prin Dumnezeu la râvnă și pocăință (30– Sfântul Ioan Scărarul, Liber ad Pastorem 11, PG 88, 1192A.).

20. Al lui Teognost

Și pentru cei necredincioși cerându-ți-se să te rogi, roagă-te Domnului Dumnezeu nu ca să dobândească milă și mântuire (cum ar putea ei care s-au întors ca de la un rău de la binele care este dreapta credință), ci ca să primească recunoașterea adevărului și, conduși la adevărata credință, să nu se îndoiască de mântuire, caci cel între sfinți Grigorie, papa Romei, pe când se ruga pentru împăratul Traian care era păgân, un înger al Domnului, stându-i înainte, l-a împiedicat, ca nefiind bineplăcut lui Dumnezeu lucrul acesta(31 – Povestirea are ca punct de plecare pe Sfântul Ioan Damaschin, De his qui in fide dormierunt, 16, PG 95, 261D-264A.).
——–

====Si intreb si eu ca un mirean prost  ce sunt,  pe toti care spun ca : au cuget ortodox dar pomenesc pseudo-episcop , cum de ii pomeniti ????si va rugatii ptr ereticii semnatari din Creta???? care nu dau nici un semn de pocainta si indreptare???? CUM????Daca nici la simpla rugaciune nu e voie , VOI INDRAZNITI MAI MULT!!?????si voi care STITI indrazniti cu nerusinare sa ziceti Doamne-miluieste! la ectenie(la pseudo-patriarh/episcop eretic ecumenist)