Sfantul Palamas: partasi de puterea fauritoare

PĂRINȚII BISERICII, SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, OPERE COMPLETE VI, EDITUARA GÂNDUL APRINS 2018, pag. 163:

Epistola Către Ioan Gavras

24 …Ohoho!; că după el, precum se vede, toți oamenii – şí răucinstitori [de Dumnezeu de-ar fi], şí necinstitorise desfătează de dumnezeire, întru împărtăşirea şi întru desfătarea de ea fiind [ei]; [lucru] care1 noi am fost învăţaţi că doar sfinţilor [le] este [dat]; că «pe fiecare dintre oameni» zice «Domnul îl va aduce la atingerea dumnezeirii [Lui]2, [fără numai] de nu este asupra lui ceva nevrednic altoirii [lui] la Dumnezeiesc; dar de cineva e cu adevărat biserică a lui Dumnezeu3, neavând în sineşi nici un idol – şi [nici un] chipal răutăţii, acesta va fi luat de către Mijlocitorul4 spre împărtăşirea de dumnezeire [Lui]»5. Că părtaşi de puterea făuritoare îi ştim a fi, de bună seamă, şí pe cei răi, şí pe cei fără-de-lege, ca [pe unii ce sînt] urmări ale [puterii] aceleia6, precum şi pe cele necuvântătoare dintre vietăţi şi pe cele neînsufleţite şi pe dracii înşişi; dar a fi cei fără-de-lege întru desfătarea şi împărtăşirea de dumnezeire, [şi anume] pe motiv că au fost aduşi [la fiinţă] – dintru cele ce nu sînt – de către puterea făuritoare [a lui Dumnezeu, aceasta] nu am mai auzit-o până astăzi; căci cel ce spune una ca aceasta, [ei bine, acesta] ori zice că începătorul însuşi al răutăţii7 nu este zidire a lui Dumnezeu, ori că şí acesta are parte de desfătarea şi împărtăşirea de dumnezeire

—-

1 Părtăşia – şi desfătarea – de dumnezeire, adică.

2 Adică: la unirea cu dumnezeirea Lui.

3 Literal: «templu al lui Dumnezeu»; vezi I Corinteni 3, 16.

4 De către Mântuitorul, adică; vezi I Timotei 2, 5.

5 Grigorie al Nyssei, Despre desăvâşire, PG 46, 277CD; vezi şi Dialogul Ortodoxului…8 (Palama IV, GA, p. 130-131).

6 Literal: rezultate/pro-duse ale facultăţii aceleia.

7 Adică diavolul.