cei…rapiti si tarati de acestia…daca se caiesc sincer si anatemizeaza aceasta cacodoxie si pe cei ce staruie in ea, ii primim cu foarte mare bucurie nu numai in comuniunea… dreptei-credinţe, dar si in preotie, nedegradandu-i nicidecum, potrivit hotararii si deciziei pentru unii ca acestia a Sfantului Sinod Ecumenic al VII-lea, care stabileste ca pe initiatorii, conducatorii si patronii relei-credinte nici daca se caiesc nu-i primim in preotie

FILOCALICA GRIGORIE PALAMA Tomuri Dogmatice Viaţa * Slujba Scrieri I

edit. DEISIS Sibiu 2009

Tomosul sinodal constantinopolitan din februarie 1347 împotriva lui Ioan XIV Calecas şi Grigorie Akindynos

Tomosul sinodal

care întăreşte Tomosul anterior pentru demascarea şi condamnarea dogmelor lui Varlaam şi Akindynos şi care, împreună cu Akindynos, îl demască şi depune şi pe patriarhul care s-a facut mai apoi de un gând şi patron al lui1

pag. 230-231

Sentinţa împotriva lui Akindynos

16. Iar asupra lui Akindynos, întrucât a înnebunit astfel împotriva bunei-cinstiri/dreptei-credinţe, măcar că a fost condamnat deja sinodal, precum s-a zis, şi care a profitat ca de o şansă nesperată de războiul civil şi s-a folosit în chip neruşinat de foarte greaua tulburare a vremii, de nenorocirea şi păgubirea neamului cu numele lui Hristos [creştinilor], şi sub pretextul că se porneşte împotriva lui Palama s-a pornit după Varlaam acela ca şi acela împotriva sfinţilor din veac, şi asupra lui aducem aceleaşi înfricoşătoare condamnări şi-l socotim înstrăinat de orice slujire preoţească şi, dacă nu se căieşte, îl proclamăm exclus şi tăiat de Biserica lui Hristos cea sfântă, catholică şi apostolică şi din adunarea ortodoxă a creştinilor.

şi a adepţilor lui dacă se căiesc

17. Iar pe cei care, fără să fie dintre căpeteniile ereziei, au fost răpiţi şi târâţi de aceştia, dacă rămân nepocăiţi, îi azvârlim unor condamnări asemănătoare, dar dacă se căiesc sincer şi anatemizează această cacodoxie şi pe cei ce staruie în ea, îi primim cu foarte mare bucurie nu numai în comuniunea bunei-cinstiri/dreptei-credinţe, dar şi în preoţie, nedegradându-i nicidecum, potrivit hotărârii şi deciziei pentru unii ca aceştia a Sfântului Sinod Ecumenic al VII-lea, care stabileştepe iniţiatorii, conducătorii şi patronii relei-credinţe nici dacă se căiesc nu-i primim în preoţie, dar pe cei forţaţi, răpiţi sau târâţi în aceasta, dacă se căiesc cu adevărat şi sincer, îi primim în preoţie, potrivit treptei proprii fiecăruia.