Sfaturile Sfantului Teodor Studitul

Cartea: Dreapta Credință în scrierile Sfinților Părinți, vol. I,edit. Sophia – București, 2006

SCRISOAREA 384

Fiului Naucratie

Pag.112-113

Căci și eu, smeritul, nu ca unul ce dau hotărâri, ci fără să silesc, adică în chip sfătuitor – cum adeseori am spus – răspund la întrebările cele puse de tine sau de altul.

—-

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/04/29/mai-mai-sfat-si-porunca/