pacatele mici, de care nu pot scapa nici sfintii, Tainele Bisericii…le sunt spre osanda

Sfântul Ignatie BRIANCIANINOV, OFRANDĂ MONAHILOR CONTEMPORANI, edit. EGUMENIȚA-2011

pag.355-356

Pocăința devine avuția lui nedespărțită, arma lui nebiruită, comoara lui de mare preț. Prin pocăință, dreptul își păzește unirea sa cu Hristos. Prin pocăință se vindecă de rănile făcute de păcat. Dacă zicem că păcat nu avem,, spune Sfântul Ioan Teologul, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este întru noi. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drepr, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este întru noi (1 In. 1, 8-10).

Teologul grăiește astfel despre păcatele săvârșite fără voia noastră, din pricina neputinței și a mărginirii, despre păcatele mici, de care nu pot scăpa nici sfinții. Dar despre viața păcătoasă cu voia noastră zice următoarele: Oricine rămâne întru El (în Domnul Iisus Hristos) nu păcătuiește; oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copii, nimeni să nu vă amăgească. Cel ce săvârșește dreptatea este drept, precum Acela drept este. Cine săvârșește păcatul este de la diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuiește. Pentru aceasta S-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrurile diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu săvârșește păcat (adică nu duce o viață păcătoasă, nu cade în păcate de moarte și în păcate cu voia), pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în acesta; și nu poate să păcătuiască, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta cunoaștem pe fiii lui Dumnezeu și pe fiii diavolului (1 In. 3, 6-10).

Fiii lui Dumnezeu trăiesc după poruncile evanghelice și se pocăiesc pentru greșelile lor. Dacă se întâmplă ca printr-o întâmplare nefericită slujitorul lui Dumnezeu să cadă în vreun păcat de moarte, el se vindecă de rănile păcatului prin pocăință și spovedanie și, de aceea, nu încetează a fi fiul lui Dumnezeu. Cei ce duc o viață păcătoasă cu voia lor, din iubire pentru păcat, cei ce cad în tot felul de păcate, și cei ce socotesc o desfătare în viață desfrâul în feluritele lui chipuri și orice altă călcare a poruncilor evanghelice sunt fiii diavolului, chiar de s-ar numi creștini, chiar de ar lua parte la anumite slujbe și rânduieli bisericești, chiar de ar lua parte la Tainele Bisericii, care le sunt spre osândă.