fiind singur de sine osandit,eretic,nu da speranta de indreptare, oarecare nadejde de indreptare, indaratnicie invederata, dupa sfatuire el ramane acelasi,devine vrednic de osanda

Cartea : Despre credința ortodoxă și despre erezii, edit.Basilica 2010,

 pag.238: 

„ Sub numele de eretic Apostolul îl înțelege pe cel neîndreptat sau, mai bine zis, pe cel ce nu dă speranță de îndreptare. Căci, după cum a-l trece cu vederea pe cel ce dă speranță de schimbare este rezultatul trândăviei, tot așa și a umbla cu lingușiri și cu binele pe lângă cei ce nu dau semne de îndreptare este lucru de cea mai de pe urmă prostie și naivitate, fiindcă prin aceasta noi îi facem mai cutezători.“ (Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariile sau explicarea Epistolei către Tit, omilia a VI-a, în vol. Comentariile sau explicarea Epistolei a doua către Timotei…, p. 186)

Pag: 271-272

„Din acele dispute sau certuri cu ereticii, nu iese nici un folos, căci sfârșitul lor este nimic. Când cineva este bolnav și când orice s-ar face este cu neputință a-i schimba părerea, apoi de ce sa te mai obosești în zadar, semănând sămânța pe piatră? Asemenea osteneală ar trebui să o faci către ai tăi, vorbindu-le de milostenie și de alte virtuți. 

Dar atunci cum de zice în alt loc; «ca doar le va da Dumnezeu pocăință spre cunoașterea adevărului»(2 Tim. 2, 25), pe când aici: «De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, stiind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit»? Apoi, acolo el spune de cei ce dau oarecare nădejde de îndreptare, și pentru cei ce se împotrivesc la întâmplare; dar când îndărătnicia lor este învederată tuturor, de ce te mai muncești în zadar? De ce bați în zadar văzduhul? Ce vrea să zică: fiind singur de sine osândit? Adică nu poate spune că nimeni nu i-a dat de veste, că nimeni nu l-a sfătuit. Când deci și după sfătuire el rămâne același, devine vrednic de osândă.“ (Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariile sau explicarea Epistolei către Tit, omilia a VI-a, în vol. Comentariile sau explicarea Epistolei a doua către Timotei…, p. 184)

——-
CUTEZĂTÓR, -OÁRE, cutezători, -oare, adj., s. m. și f. (Persoană) care cutează; (om) îndrăzneț, curajos, temerar. – Cuteza + suf. -ător.

    sursa: DEX ’09 (2009) 

——

ÎNDĂRĂTNICÍE, îndărătnicii, s. f. Încăpățânare; p. ext. stăruință, perseverență. – Îndărătnic + suf. -ie.

    sursa: DEX ’09 (2009)

ÎNDĂRĂTNICÍE, îndărătnicii, s. f. Încăpățînare, neînduplecare, îndîrjire, stăruință. Avea îndărătnicii pe care ți le-ai lămurit mai tîrziu. PAS, Z. I 173. Acolo, învățăturile trecutului și îndărătnicia din veac îl mîngîiau și-l întăreau, SADOVEANU, P. M. 138. Îndărătnicia a fost, poate, singura boală de care mi-amintesc să fi zăcut în zilele mele. HOGAȘ, M. N. 220. – Variantă: (regional) îndărăptnicíe (SBIERA, P. 43) s. f.

  sursa: DLRLC (1955-1957)

——

ÎNVEDERÁT, -Ă, învederați, -te, adj. (Și adverbial) Care se poate vedea sau înțelege bine; vizibil, evident. – V. învedera.
  sursa: DEX ’09 (2009) 

ÎNVEDERÁT, -Ă, învederați, -te, adj. Care se poate vedea sau înțelege bine; vizibil, evident, neîndoios. Acolo… sînt ruinele încă învederate ale anticei cetăți. ODOBESCU, S. III 569. Nici un turc nu va avea voie a veni în Țara Romînească fără pricină învederată. BĂLCESCU, O. I 228. ◊ (Adverbial) Acea cuvîntare cadențată… a fost învederat cea dintîi producțiune a geniului omenesc. ODOBESCU, S. I 185.

  sursa: DLRLC (1955-1957) 

——

Concluzia e simpla:  cat se staruie ca nu trebuie intrerupta comuniunea cu ereticii  acestia, ei ereticii ecumenisti vor fi si mai indrazneti(am putea zice si obraznici chiar) in actiunile ecumeniste , dovada aplicare super-memorandumului si rugaciunile fara perdea si vesnice pomeniri cu papistasi,dar cand staruinta/incapatanarea lor e evidenta/vizibila tuturor acela e singur de sine osandit CA ERETIC