Si nu se cade ca cei ce Domnului prin Sfantul Botez s-au daruit pe sinesi sa primeasca pe semanatorii celui rau, mincinosii dascali iarasi…sa nu indrazneasca a invata cele pe care ei mai-nainte nu le-au lucrat

Sfântul Teofilact al Bulgariei TÂLCUIRE CU DE-AMĂNUNTUL LA EPISTOLELE SOBORNICEȘTI, edit. DOXOLOGIA Iași 2015

pag.54-55

toată lauda cea într-acest fel rea este

17. Deci celui ce știe a face binele și nu-l face, păcat este lui.

Pomenește iarăși de lauda cea deșartă, care din mândrie se obișnuiește a se naște. Și de ca și cum încheind cuvântul, aduce pe urmă că „rea este“, și dacă rea, apoi negreșit că de la cel rău este. Și nu se cade ca cei ce Domnului prin Sfântul Botez s-au dăruit pe sineși să primească pe semănătorii celui rău. Și adăugând și pe acest „celui ce știe a face binele și nu-l face, păcat este lui“, pe mincinoșii dascăli iarăși îi învată, ca să nu îndrăznească a învăța cele pe care ei mai-nainte nu le-au lucrat. „Că fericit este, zice, nu cel ce va învăța, ci care va face și va învăța“ (Matei 13, 23). Că se cade ca lucrurile să povățuiască înaintea cuvintelor. Fiindcă pe credința cea prin sineși vădită o vestește dreptul. „Că cel ce va strica, zice Domnul, vreuna din poruncile acestea prea mici, și va învăța așa pe oameni“, adică va învăța cele întru care el nu s-a ostenit, „prea mic se va chema“ (Matei 5, 19). Iar mare este cel ce învață după ce va fi lucrat. Fiindcă și Însuși Dumnezeu-omul, dintru cele ce a început a face, dintru acestea și învățătura o facea (cf. Fapte 1, 1). Într-acest fel mi se pare că este și aceea ce zice „Cel ce se laudă, în Domnul să se laude“ (1 Corinteni 1, 31), în loc de „precum Domnul, pe acela avându-l dascăl și pildă“. Încă și când zicea David: „Întru Domnul se va lăuda sufletul meu“ (Psalm 33, 2), nu alt lucru zice, decât că sufletul, după poruncile Domnului umblând, va fi lăudat.