X, XI in 1642 de la Iasi

archive.org/details/actsanddecreess00lucagoog/page/n6

Acte și Decrete ale Sinodului din Ierusalim

ținut sub Dositei al Ierusalimului, Patriarhul Ierusalimului in 1672

Londra Thomas Baker 1899

pp.91,94,95,100

SYNODICAL LETTER TO THE LOCAL SYNOD CONVENED AT JASSY. Parthenius, by the mercy of God, Archbishop of Constantinople, New Rome, and Ecumenical Patriarch.

SCRISOARE SINODALĂ CĂTRE SINODUL LOCAL CONVOCAT LA IAȘI

Partenie, prin mila Lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Constantinopolului, Noua Romă și Patriarh Ecumenic

—–

X. And in the tenth confounding the Church which is on earth with that which is in Heaven, he doth away with the Pontifical superintendence, and thereby the entire completeness of the Church, than which what could be more unseemly ?

X. Și în cea de-a zecea confundă Biserica, care este pe pământ cu ceea ce este în Ceruri, a renunțat la cârmuirea Episcopală, și prin urmare, la întreaga deplinatate a Bisericii, decât aceasta ce ar putea fi mai nepotrivit?

—–

XI. And in the eleventh he would have the elect only to be members of the Church here, and not those simply that communicate and partake of her Mysteries with faith ; so that even Paul, while making havoc of the Church,* was a member thereof, because he was set apart from his mother’s belly ;† but Judas, though he wrought miracles like the other Apostles, was at the same time not a member thereof.

*Cf, Acts ix., 21 ; Gal. i., 13, 23. † Cf, Gal. i, 15.

XI. Și în al unsprezecelea el are doar pe aleși să fie membrii ai Bisericii de aici, și nu pe aceia simplu care se împărtășesc și iau parte la Tainele ei cu credință; astfel încât chiar și Pavel, în timp ce făcea prigoană Bisericii,* era un membru al acesteia, pentru că era ales din pântecele mamei sale;† dar Iuda, deși făcea minuni ca ceilalți Apostoli, nu era în același timp un membru al acesteia.

*Cf, Fapte ix., 21 ; Gal. i., 13, 23. † Cf, Gal. i, 15.

In the year of salvation 1642, in the month of May, the tenth Indiction.

În anul mântuirii 1642, în luna lui Mai, al zecelea Indiction

P.S. interesant e ca punctul XI. din 1642 seamana izbitor cu pasajul din Sintii Catacombelor Rusiei pe care cei cu marturisirea de la Roman nu il i-au in considerare

„Dar Tainele săvârşite de serghianiştii care sunt hirotoniţi corect şi nu sunt caterisiţi de la slujirea de preot sunt fără îndoială Taine
mântuitoare pentru cei care le primesc cu credinţă, în simplitate, fără discuţii şi îndoieli privind eficienţa lor, şi nici nu suspectează măcar ceva incorect în ordinea serghianistă a Bisericii. Dar, în acelaşi timp, ele slujesc spre judecată şi spre condamnare pentru cei care le săvârşesc şi
pentru cei care se apropie de ele înţelegând bine neadevărul care există
în serghianism şi, prin lipsa lor de opoziţie faţă de aceasta, arată o indiferenţă criminală faţă de batjocorirea Bisericii. De aceea, este esenţial
pentru un episcop ortodox sau pentru un preot să se reţină de la comuniunea de rugăciune cu serghianiştii. Acelaşi lucru este esenţial pentru laicii care au o atitudine conştientă faţă de toate detaliile vieţii biseri-
ceşti.(Ivan Andreev
SFINŢII CATACOMBELOR
RUSIEI Vieţile noilor mucenici, Mitropolitul Chiril de Kazan PRIMUL LOCŢIITOR AL PATRIARHULUI TIHON, pag.221-222)

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/01/25/pr-sava-si-raspunsul-la-rezolutieraspuns-care-nu-corespunde-nici-el-cu-sfintii-rezolutia-fiind-total-eretica/