spurcat-au Biserica…neamuri care traiesc cu paganatatea…au pangarit cele sfinte ale Tale cu jertfelnice si cu jertfe ale dracilor

pdf: TÎLCUIREA PSALMILOR ÎMPĂRATULUI PROOROC DAVID A FERICITULUI TEODORIT, EPISCOPUL KIRULUI, TÎLCUIRE
A CELOR O SUTĂ CINCIZECI DE PSALMI AI PROOROCULUI ÎMPĂRAT DAVID

SFÎNTA MĂNĂSTIRE SFINŢII ARHANGHELI – PETRU VODĂ 8 NOIEMBRIE 7511 – 2003

pag.253-254

TÎLCUIREA PSALMULUI 78

Psalmul lui Asaf.
Proorocescul cuvînt mai-nainte vesteşte nebunia lui Antioh cel poreclit Epifanie
asupra Iudeilor. Şi închipuie proorocia întru rugăciune, adusă de cei bine-credincioşi
ce aveau să fie întru acea vreme, care nu biruiseră încă, ci mai erau înconjuraţi de
primejdii:
1. Dumnezeule, venit-au neamurile întru moştenirea Ta, spurcat-au Biserica Ta cea sfîntă.
E vădit că darul Duhului i-a învăţat să înceapă rugăciunea pe cei ce se luptau cu
primejdiile acelea cumplite, că nu au povestit patimile lor, ci păgînătatea îndrăznită
asupra dumnezeieştii Biserici, fiindcă Biserica nu greşise nimic împotriva Legii. Şi zice: Neamuri care trăiesc cu păgînătate şi cu nelegiuire au stăpînit moştenirea Ta, că au
îndrăznit a intra întru cele neintrate ale Bisericii Tale şi nu numai că au pîngărit cele sfinte ale Tale cu jertfelnice şi cu jertfe ale dracilor, ci şi:

2. Au pus Ierusalimul ca o păzitoare de poame.

Prădînd şi stricînd toată cetatea din temelie, au arătat Ierusalimul cel mult-vestit
asemeni colibei făcute spre păzirea poamelor.

Pus-au stîrvurile robilor Tăi mîncare păsărilor cerului, trupurile cuvioşilor Tăi
fiarelor pămîntului.

Atîta sălbăticie şi nebunie au avut împotriva slujitorilor Tăi, încît fiarelor şi păsărilor
mîncătoare de trupuri le-au pus înainte trupurile acestora spre hrană.

3. Vărsat-au sîngele lor ca apa împrejurul Ierusalimului, şi nu era cine să-i îngroape.

Şi, avînd socoteală ucigaşă, au ucis pe cei ce vieţuiau cu buna-credinţă; şi făceau a
curge pe pămînt pîraie de sîngiuri, şi nu-i lăsau a se învrednici de îngropare pe cei junghiaţi.

——-

P.S.: in Biblia de la 1688 e scris curați și nu cuvioșilor

=======

pag.270

TÎLCUIREA PSALMULUI 83

Ales-am a fi lepădat în casa Dumnezeului meu, mai vîrtos decît a locui în lăcaşurile
păcătoşilor.

Şi atît îmi este de dragă casa dumnezeiască, încît aleg să fiu aruncat pe pămînt
lîngă ea şi să mă tăvălesc înaintea uşilor ei, decît să petrec în casele mari şi strălucite ale celor ce trăiesc întru nelegiuire. De asemenea, şi acestea sînt potrivite atît celor
robiţi în Babilon, cît şi nouă: pentru că pe aceia darul Duhului îi învaţă să nu treacă cu vederea pustiirea dumnezeieştii case, iar noi ne învăţăm a dori de-a pururea casele afierosite lui Dumnezeu, mai ales cînd înainte-stătătorii acestora ar fi neprinşi în vreo
prihănire şi străluciţi cu credinţa şi cu viaţa190

190 Episcopii deci.