Staretul Tadei: “Despre crestinism nu se poate spune ca este religie”

Pace şi bucurie în Duhul Sfânt, Stareţul TADEI DE LA MĂNĂSTIREA VITOVNIŢA edit. Predania, 2010

pag. 136-137

CREŞTINISMUL NU ESTE O RELIGIE, CI DESCOPERIREA VEŞNICIEI ŞI A VIEȚII

Părintelr Tadei/ Despre creştinism nu se poate spune că este religie. Creştinismul este descoperirea veşniciei şi a vieții. Mare este bucuria îngerilor că Dumnezeu în chip tainic, din veşnicie, i-a făcut descoperire zidirii Sale (omul) – şi îngerii sânt foarte bucuroşi din pricina aceasta! Firea noastră omenească a pătruns în taina Sfintei Treimi; este un dar nemăsurat, iar noi îl preţuim atât de puţin şi ne-am lipit de acest pământ. Aici ne este dat să ne pregătim pentru veşnicie, să biruim răul, ca niciodată să nu cădem din dragostea Părintelui Ceresc.

https://ayeaye20.wordpress.com/2019/02/23/religie-cultul-acordat-demonilor-credinta-e-cinstirea-treimii/