Subnota 76 la Canonul 39 Apostolic: nu pot acestia a se lipsi de darul duhovnicestii slujbe, decat numai de vor cadea in vreun pacat. Ca atunci se caterisesc şi de ierosinie, şi de Epanghelma duhovniceasca. Drept aceea, dupa Canonul acesta, duhovnicii trebuie sa aiba ierosinea lor lucratoare

Pidalion 1844, 2007 pag. 79-80

Subnota 76

Pentru aceea şi prezbiterii, atât cei neînsuraţi cât şi cei însuraţi, prin scrisoare şi dare de voie iau de la
Arhiereu stăpânire de a lega şi a dezlega. Că având aceştia înlăuntru cuprinse în ierosini putere, de a lega
şi a dezlega păcatele, prin slobozenia aceasta (de la Arhiereu) şi cartea Arhierească (Entaltirion), mai iau şi lucrarea acestui duhovnicesc lucru. Însă mulţi Arhierei nu numai prin scrisoare şi prin o singură voie, ci încă şi prin hirotesie fac pe duhovniceştii Părinţi, care lucru este mai bun şi mai sigur, şi nici o necuviinţă naşte. Că hirotesia (adică punerea mâinilor) aceasta este: împătăşire de blagoslovenie, după Tarasie, şi după soborul 7 (şi vezi subînsemnarea canonului 8 al 1) şi: împărtăşirea de darul duhovnicesc, după Faptele Apostolilor, „Că prin
punerea mâinilor Apostolilor zice: Se dă Duhul cel Sfânt“ (nu are trimitere). Şi cu drept cuvânt este a se face, atât după cei ce zic că cu putere se cuprinde în ierosinii a lega şi a dezlega, cât şi după cei ce zic cele dimpotrivă. Din care unul se vede a fi şi Simeon al Tesalonicului, că zice (răspunsul 11) că prezbiterii nu au împreună cu hirotonia şi puterea de a lega şi a dezlega, ci singuri Episcopii. Iar după dare de voie şi porunca Episcopilor, şi după nevoie, şi ei pot a o lucra. Zice însă Canonul 30 al lui Ioan Chitru, că duhovnicii câţi vor lua o dată voia şi alegerea de la Arhiereu ca să mărturisească (spovedească), numai este trebuinţă a o mai lua şi de la moştenitorul aceluia. Că cel ce odată s-a născut, nu poate de două ori a se naşte. Căci nici după alt chip nu pot aceştia a se lipsi de darul duhovniceştii slujbe, decât numai de vor cădea în vreun păcat. Că atunci se caterisesc şi de ierosinie, şi de Epanghelma duhovnicească. Drept aceea, după Canonul acesta, duhovnicii trebuie să aibă ierosinea lor lucrătoare. Iar câţi nu o lucrează pentru oarecare opritoare a lor păcate, nici a spovedi (pe alţii) nu se cuvine. Şi câţi o fac aceasta, afară de Canoane o fac. (Şi vezi mai pe larg subînsemnarea Canonul 102 al Soborului 6).