Sumuleu-Ciuc

Șumuleu-Ciuc și Odorhei/județul Harghita, ROMÂNIA – DOVADA APARTENENȚEI LOCUITORILOR ȘI PREOȚILOR LA MAREA ORGANIZAȚIE TERORISTĂ UNGUREASCĂ DIN TRANSILVANIA (piesa de dosar Nr. 16/940 Tribunalul Militar al Corpului de Armată I Craiova).
Șumuleu Ciuc/județul Harghita, ROMÂNIA. «Acuzatul Adorján Imre din comuna Șumuleu Ciuc a fost angajat în iulie 1939 de către preotul Dr. Linzenbold Ferenc care i-a încredințat sarcina de a înființa în Ciuc o centrală teroristă. Cu această ocazie i-a încredințat și parola de recunoaștere ”19 Cecil 39”. În august el a călătorit la Budapesta și acolo el l-a recunoscut pe preotul Orosz Gábor după parola ”19 Cecil 39” și a cerut instrucțiuni de la el… Preotul i-a spus că ele vor fi transmise profesorului Jáko, care va avea să le ducă la Odorhei. La întoarcerea sa în România în septembrie, el a fost la profesorul Jáko… Cu această ocazie el i-a predat 5 kg de dinamită ce trebuiau să servească distrugerii căilor de transport din zonă, clădirilor publice, fabricilor și uzinelor. Pachetul a fost ascuns în mănăstirea franciscană, unde a fost și descoperit.» (pag. 78)
Coaliții teroriste profesioniste din Ungaria sunt însărcinate să creeze în Transilvania românească o atmosferă favorabilă pentru punerea în aplicare a imperialismului unguresc. ”Rongyos Gárda”/”Garda Zdrențelor” și ”Szabad Csapatok”/”Bandele libere”. Scopul lor: provocarea unui război între Ungaria și România; în același timp, Germania trebuie determinată să intervină armat. Mijloacele: acte de sabotaj, incendieri ale satelor germane, măcelărirea locuitorilor etc (dinamita și armele automate fiind folosite din plin). Urmări: distrugerea Statului Român chiar cu prețul unui nou front în Europa. Instigatorul moral și răspunzător: statul ungar. Încercarea presei maghiare de a premări această ”activitate patriotică” arată o provocare fără precedent. În interesul european este necesar să fie demascate aceste uneltiri ale Budapestei.”
Extras din cartea-document ”CUM APĂRĂ UNGURII CULTURA EUROPEANĂ” /” WIE DIE MAGYAREN DIE EUROPÄISCHE KULTUR VERTEIDIGEN” de CORVINUS, LONDRA 1942

”CUM APĂRĂ UNGURII CULTURA EUROPEANĂ” /” WIE DIE MAGYAREN DIE EUROPÄISCHE KULTUR VERTEIDIGEN” de CORVINUS, LONDRA…

Posted by Daniel Siegfriedsohn on Thursday, April 18, 2019