Sv. Ieronim eretic=pagan

SFÂNTUL IERONIM
Dialog împotriva luciferienilor, Bucureşti: Paideia, 1999

Traducerea în limba română a fost făcută dupa S. Eusebii Hieronymi DIALOGUS CONTRA LUCIFERIANOS, textul aflat în J. P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Latina, tomus XXIII, 1883, col. 163 – 192.

pag.12

Dialog împotriva luciferienilor
(Disputa unui luciferian şi a unui ortodox)1

2. Despre eretic trebuie să se vorbească precum despre păgân

Şi astfel, după ce toţi au luat loc, a zis

LUCIFERIANUL HELLADIUS: Vreau să mi se răspunda întâi, dacă arienii sunt creştini, sau nu?
ORTODOXUL9: Mai mult chiar, eu întreb: oare nu toţi ereticii sunt creştini?
L. Pe acela pe care l-ai numit eretic, l-ai negat ca şi creştin.
O. Aşadar, ereticii cu toţii nu sunt creştini?
L. Chiar mai înainte ai auzit.
O. Dacă nu sunt ai lui Christos, sunt ai diavolului.
L. Nimeni nu se îndoieşte de aceasta.
O. Dacă sunt însă ai diavolului, nu are importanţă că sunt eretici sau păgâni.
L. Aceasta n-o dezmint.
O. Am stabilit, aşadar, între noi, că despre eretic trebuie sa se vorbească precum despre păgân.
L. Stabilit cu claritate.
O. Întreabă acum, după voie, căci am căzut de acord între noi asupra faptului că ereticii sunt păgâni.
L. Ceea ce voia să deducă întrebarea mea, anume că ereticii nu sunt creştini, a fost deja exprimat.
Rămâne acum concluzia. Dacă arienii sunt eretici, iar eretici sunt cu toţii
păgâni, atunci şi arienii sunt păgâni. Dacă arienii sunt însă păgâni şi – se ştie – nici o însoţire a Bisericii nu poate avea loc cu ei, deci cu păgânii, e evident că Biserica voastră, ce-şi admite episcopii dintre ei, nu-i recunoaşte atât pe aceştia, cât pe sacerdoţii de pe Capitoliu; iar prin aceasta Ea ar trebui numită, mai curând adunarea10 lui Antichrist,
decât Biserica lui Christos.

—-

1 în legătură cu titlul acestui opuscul, se cer facute câteva observaţii: în ediţia Migne, după care s-a
făcut traducerea, titlul este Dialog împotriva luciferienilor; într-o altă ediţie, veche şi considerată
referenţială şi de Migne, titlul este Altercatio…..(deci Disputa…..); am considerat obligatoriu să
oferim si acest titlu, fie şi între paranteze, deoarece este cel pe care îl dă Ieronim însuşi în De viris illustribus, cap. CXXXV. Să mai menţionăm şi codexul sorbonens în care se vorbeşte despre „Epistula adversus Luciferianos“, deci „Epistola împotriva…..“

Pentru exactitate însă, considerăm că optimă rămâne reţinerea titlului dintre paranteze:
„Ieronim….. am scris cele ce urmeazå: ….. o carte de epistole către feluriţi….. Disputa unui luciferian şi a unui ortodox….., p. 80, în ediţia Sfântul Ieronim, Despre bărbaţii iluştri şi alte scrieri, introduceri, traduceri şi note de Dan Negrescu, Ed. Paideia, Bucureţti, 1997; toate trimiterile următoare se fac la această ediţie. Trimiterile biblice se fac la BIBLIA SACRA, Vulgatae editionis, Sexti V Pont. Max. iussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita a Michel Hetzenauer, Ratisbonae et Romae, MCMXIV (cunoscută si ca Vulgata Clementina).

9 Termenii ortodox şi catolic, la Ieronim, trebuie înţeleşi în contextul epocii, deci în complementaritatea lor; înţelesurile receptate azi s-au
cristalizat abia după schisma din 1054; în latina patristică, adevărata credinţă, conformă învăţăturii evanghelice, secundum Evangelium, este Catholica în sensul unei unităţi originare, şi implicit orthodoxa, în sensul rectitudinii, adică dreptcredincioaså. (vezi Dan Negrescu, Literatura latină. Autori creştini, Paideia, 1996, cap.
Introducere în ierarhie, pp. 11 – 12)

10 Termenul de synagoga este folosit de Ieronim (cu excepţia cazurilor în care este vorba de templul iudaic, în context veterotestamentar, uneori şi neotestamentar) în accepţiunea sa etimologică, anume aceea de „adunare laolaltă“; uneori şi cu
sensul peiorativ de „adunătură“, dar în nici un caz cu încărcătura antisemita pe care i-au dat-o mulţi creştini. (pentru relaţia lui Ieronim cu iudaismul vezi Despre bărbaţii….., nota 15, pp. 97 – 98; şi epistola LXXXIV).