Sv. Ioan Gura de Aur: Cei care se afla in afara Bisericii, slujind patimile si propriile lor idei

Problemele vietii, edit. Cartea Ortodoxă 2007, pag. 356:

“Cei care se află în afara Bisericii, slujind patimile şi propriile lor idei, nu pot să primească nici un adevăr al lui Dumnezeu care este mai presus de mintea omenească”

Sf. Ioan Gură de Aur