Sv. Petru Damaschin despre semnul crucii

FILOCALIA Volumul V, Bucureşti 1976

Despre deosebirea între gînduri şi momeli (atacuri)

pag. 189

De asemenea trebuie să ne minunăm, cum prin semnul cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci, se izgonesc dracii şi felurite boli, lucru cu neputinţă tuturor. Şi cine poate număra laudele crucii ? Iar simboalele acestui sfînt semn ni l-au predat Sfinţii Părinţi, ca să stăm împotrivă necredincioşilor şi ereticilor. Căci cele două degete şi o singură mînă, arată pe Domnul
nostru Iisus Hristos cel răstignit, cunoscut în două firi şi într-un singur ipostas. Iar dreapta, aminteşte de puterea Lui nemărginită şi de şederea de-a dreapta Tatălui. Coborînd ea de sus, ne arată pogorîrea Lui din ceruri pînă la noi. Iar trecînd de la dreapta la stînga izgoneşte pe vrăjmaşi şi arată că prin puterea Sa nebiruită a biruit Domnul pe diavol care stă la stînga, lipsit de tărie şi întunecat.

==P.S. acu intelegi de ce vaticanistii isi fac semnul de la STANGA? ptr. ca “tatal” lor diavolul sta la stanga acela care le inspira si dogmele vaticanesti eretice, pe cand orthodocsii se inchina de la DREAPTA