Svantul Theodor Studitul, Metodiu, oare mai intelege cineva?

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/11/05/este-scris-tot-cel-ce-va-pacatui-din-nestiinta-se-va-curati3-moise-4-2-astfel-ca-acestia-vor-fi-liberi-de-orice-epitimie-s-a-spus-ca-orice-s-a-pangarit-din-nestiinta-se-curat/

  • Întrebarea 15. Cum să se procedeze în privința presbiterilor care au fost hirotoniți deasemenea de către ortodocși, dar care din neștiință au mîncat împreună cu presbiterii, care au mîncat împreună cu același mitropolit?

Răspuns. Este scris: „Tot cel ce va păcătui din neștiință, se va curăți“(3 Moise 4, 2); astfel că aceștia vor fi liberi de orice epitimie.

  • Întrebarea 17. Cum să se procedeze în privința monahului, care din neștiință a primit schima sfîntă de la un presbiter hirotonit de către un episcop caterisit?

Răspuns. În alt capitol s-a spus că orice s-a pângărit din neștiință se curățește; și nu se permite a se feri de a mânca împreună cu unul ca acesta; și tot așa cu alții, care întrețin înțelegerea și prietenia.

https://ayeaye20.wordpress.com/2019/04/28/un-inger-al-domnului-venea-si-ma-lega-de-stalpul-altarului-si-el-aducea-jertfa-si-o-dadea-poporului/