Talcuire la Fiul Omului stind de-a dreapta lui Dumnezeu si despre Ciprian Staicu Gura de Eretic maniheul-arian

Din tîlcuirile Sfintului loan Gură de Aur şi ale altor Părinţi la FAPTELE
SFINŢILOR APOSTOLI adunate pe scurt de preafericitul TEOFILACT,
Arhiepiscopul Bulgariei, Sophia 2007

pag. 105-107

(54) Iar ei, auzind acestea, crăpau de furie în inimile lor şi scrîşneau cu dinţii împotriva lui4. (55) Iar Ştefan, fiind plin de Duh Sfînt şi căutînd la cer, a văzut slava iui Dumnezeu şi pe Iisus stind de-a dreapta lui Dumnezeu. (56) Şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stînd de-a dreapta lui Dumnezeu!”

…„[…] şi pe Fiul Omului stînd de-a dreapta lui Dumnezeu.”/ Arată întemeierea, statornicia şi nemişcarea [lui Hristos]. Şi, într-alt chip, arată că El l-a primit [pe Ştefan] stînd (în picioare).3

(57) Iar ei, strigînd cu glas mare, şi-au astupat urechile şi au năvălit toţi cu un cuget asupra lui (58) Şi, scoţîndu-l afară din cetate, îl bateau cu pietre. Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tînăr, numit Saul. (59) Şi îl bateau cu pietre pe Ştefan, care se ruga şi zicea: „Doamne lisuse, primeşte duhul meu!” (60) Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: „Doamne, nu le socoti lor pă­catul acesta!” Şi zicînd acestea, a adormit.

„Iar ei, strigînd cu glas mare, şi-au astupat urechile şi au năvălit toţi cu
un cuget asupra lui.”/ Ceea ce au făcut în vremea lui Hristos, aceasta o
fac şi acum. Aşa cum Acela a zis: „De acum Îl veţi vedea pe Fiul Omului
şezînd de-a dreapta puterii şi venind pe norii cerului” (Matei 26:64) – şi ei s-au pornit asupra Lui, numind „hulă” aceasta – tot astfel s-a întîmplat cu adevărat şi aici. Şi acolo şi-au rupt hainele, iar aici şi-au astupat urechile.
„Şi, scoţîndu-l afară din cetate, îl bateau cu pietre.”/ Dacă minţea, ar fi
trebuit să-l lase ca pe un înnebunit; iar de grăia lucruri adevărate, mai vîrtos să se minuneze. Şi l-au ucis scoţîndu-l afară din cetate, ca şi pe Hristos.1

______________

pag. 105

4 Cum zice şi dumnezeiescul David: „Pîndi-va păcătosul pe cel drept şi va scrîşni asupra lui cu dinţii săi” (P s a lm 36:12). Şi: „Păcătosul va vedea, şi se va mînia, cu dinţii săi va scrîşni” (Psalm 111:10). Stih pe care înţeleptul Teodorit îl tîlcuieşte aşa; „Iar cei ce voiesc să trăiască întru răutate, văzînd strălucirea drepţilor, se vor topi de zavistie şi vor măiestri măiestrii de spurcată ucidere.” (n. n.)

pag. 106-107

3 În celelalte locuri unde se arată cum Se află Fiul alături de Tatăl nu se vorbeşte de „stare (în picioare)“, ca aici, ci de „şedere de-a dreapta Tatălui”. Căci aşa zice David: „Zis-a Domnul Domnului meu: «Şezi de-a dreapta Mea!»” (Psalm 109:1). Şi Pavel zice: „[Tatăl] L-a pus să şadă de-a dreapta Sa” (Efeseni 1:20, 21). Să vedem ce zice despre aceasta Sfinţitul Nicodim Aghioritul (în tîlcuirea la epistolele lui Pavel): „Această nedumerire o dezleagă dumnezeiescul Grigorie al Nissei (în Evgnomton la Sfîntut Ştefan, întîiul mucenic), zicînd că pentru netrupeasca fire a Dumnezeirii una şi aceeaşi însemnează atît «şederea», cît şt «starea (în picioare)», adică dumnezeiasca fire «stă» întru tot binele, şi întru tot binele «şade» şi rămîne nestrămutată. Şi Sfîntul zice cu aceste cuvinte: «Covârşitoarea fire este curată de nişte înţelegeri ca acestea – atît de şedere, cît şi de stare – căci amîndouă sînt osebite de arătarea ce se înţelege în scurt, […]
Fiindcă – şi printr-o zicere, şi prin alta – vom înţelege starea întru tot binele şi nestrămutarea, întru toată buna-cinstire de Dumnezeu. Căci cel ce zice că Dumnezeirea stă, şi cel ce zice că Dumnezeirea şade nimic nu osebeşte între ziceri în minte altceva decît că unul zice că stă cu întărire, iar altul că şade cu nestrămutare, dogmatizînd Dumnezeirea întru bine.» Mai aceleaşi le zice şi Dionisie Areopagitul, care tîlcuieşte ce însemnează «starea» şi «şederea» lui Dumnezeu zicînd aşa: «Şi ce vom zice despre dumnezeiasca stare şi şedere? Ce altceva, decît numai că Dumnezeu rămîne însuşi întru Sine, stînd şi şezînd nemişcat şi nevăzut. Şi că la fel lucrează după acestea, după nestrămutate fiind Însuşi din Sineşi cu totul. Şi, după nemişcarea aceasta, e cu totul nemişcat şi mai ales mai presus de fiinţă, căci e pricinuitorul stării şi al şederii tuturor, El, Cel mai presus de toată şederea şi starea» (Despre dumnezeieştile numiri, capitolul 9). Drept aceea, dacă arienii trag încheierea că Fiul este mai înjosit ca Tatăl — de vreme ce stă [în picioare deci] de-a dreapta Tatălui, precum L-a văzut Ştefan – să se înveţe (după acelaşi Grigorie
al Nissei), că, atunci cînd David şi Pavel zic că Fiul «şade» de-a dreapta Tatălui, ei arată totodată că la fel «şade» şi Tatăl. Tot astfel şi Ştefan, zicînd că Fiul «stă», arată totodată
că şi Tatăl «stă». Căci ceea ce se înţelege şi se vede întru «Chip» – adică în Fiul, Care e chip firesc al Tatăluiaceeaşi se înţelege şi se vede şi întru «Întîiul Chip», adică întru Tatăl. Aşadar, Încheierea arienilor se dovedeşte zadarnică.
Aceasta este dezlegarea nedumeririi de mai sus. dacă se va socoti despre «şederea» şi «starea» dumnezeirii Fiului. Iar dacă se va socoti despre omenirea Lui, unii dascăli, frumos tîlcuind, zic că Hristos nu i S-a arătat şezînd lui Ştefan, întîiul mucenic, ci S-a sculat – zic aceştia – ca să ajute nevoitorului Său, care pătimea pentru dragostea Lui, şi mărturisea şi propovăduia pentru numele Lui; sau – zic ei – S-a sculat pentru a-l întîmpina pe cel ce a mărturisit mai întîi pentru numele Lui şi s-a făcut pildă de bărbăţie celorlalţi mucenici. Şi că, aşa cum S-a sculat şi l-a întîmpinat pe Ştefan, tot astfel Se scoală şi-i întîmpină şi pe ceilalţi mucenici ai Săi, care au urmat pildei lui Ştefan.”
Şi zice că stă (sau şade) „de-a dreapta” nu pentru că Dumnezeirea ar avea „dreaptă” şi „stîngă”, de vreme ce nu se cuprinde într-un loc, ci pentru că numirea „dreptei” arată locul de cinste. în care e aşezat cel de aceeaşi cinste cu cineva, aici. Fiul. (n. n.)

===============

===============

==a se vedea si gandirea papistasa a arianului Vaticanizat si lutheranizat Ciprian Staicu si altora ca el ce sustin ca Tatal nu poate fi reprezentat in icoana si daca icoana e cu Tatal batran si Fiul de-a dreapta si Duhul in chip de porumbel dupa mintea lui stricata si lispita de minte de la cnp666 numarul omului masonic ce sa inteleaga???Anathema lui iconomahului Ciprian Staicu! ecumenist neingradit fals ingradit pomenitor de trapta episcopala-, vaticanist-arian. Concluzia e simpla arianul Staicu SUSTINE CA TATAL NU POATE STA sau SEDEA CA SI FIUL si ca intelege dumnezairea in sens eretic ADICA NUMAI FIINTA ori orthodox se intelege dumnezairea= fiinta si lucrarea, de aceea ereticii iconomahi nu pot cuprinde ideea de icoana sau reprezentare in icoana ca si-au creat un Dumnezau al lor fara energie necreata=har si care nu se POATE ARATA OAMENILOR exact cum e mintea lor eretica desi ei se lauda cu Sv. Maxim Martirisitorul NU ii accepta invatatura cu TREIMEA CE S-A aratat la Mamvri ptr ca nu corespunde cu FANTEZIILE DIN CAPUL LOR SI CU TALCUIREA LOR GRESITA la Pe Dumnezau nimeni nu l-a vazut care se refera la FIINTA si nicidecum la vreo ARATARE facuta celor vrednici cum fu Avraam. Deci se vede cat se poate de clar CA SUFERA DE ARIANISM TOTI ACESTI ICONOMAHI care spune ei ca nu putem picta TREIMEA ba ca e Filioque ba ca pe Tatal nimeni nu l-a vazut si tot felul de interpretari eretice. Problema mintii lor e ca nu accepta talcuirile care sunt uneori si doua si ei absolutizeaza doar partea care lor le convine in unele cazuri ca sa nu recunoasca ca au gresit ca ii ride lumea de popi idolesti ce sunt. Si DA ARIANUL STAICU NEAGA SI DUMNEZAIREA TATALUI PRIN ACEASTA! Ma mir cum de mai au comuniune cu o asemenea poarta a iadului= cu acest Ciprian Staicu Gură de Eretic???? sau aici partasia cu un eretic dovedit din insusi cuvintele lui nu mai conteaza? si se tine de acea pace mincinoasa cu dracul arianismului Ciprian Staicu? adica Dumnezaul lui Staicu e un Dumnezau rau specific maniheilor. Cam asa numeste erezie Ciprian Staicu icoana cu sederea Fiului dar si pe cea cu Treimea de la Mamvri nu se vede asemanarea destul de CLARA a jidovizatului Ciprian Staicu care(jidovi) cand auzeau numai de SEDEREA DE-A dreapta a Fiului numeau aceasta HULA????????