Talcuire Svantul Palamas dupa Svantul Grigorie al Nyssei la I Timotei 6, 16: Pe care nu L-a văzut nimenea dintre oameni, nici a-L vedea nu poate

PĂRINȚII BISERICII, SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, OPERE COMPLETE VI, EDITURA GÂNDUL APRINS 2018, pag. 473:

Epistola Către Damian

Iar în Despre desăvâşire «de Dumnezeu însuflatul cu adevărat, zice, şi de Dumnezeu învăţatul Pavel neajuns şi necuprins de cugetări omeneşti arată a fi logosul fiinţei deasupră-aşezate7. Drept aceea, pe cele ce se văd în jurul ei numindu-le (pacea, şi puterea, şi viaţa, şi dreptatea, şi lumina, şi adevărul, şi cele[lalte] de acest fel), logosul cel privitor la aceea însăşi cu totul necuprins l-a hotărât a fi, zicând că nici nu a fost văzut vreodată Dumnezeu, nici nu va fi văzut, că zice:Pe care nu L-a văzut nimenea dintre oameni, nici a-L vedea nu poate8»9. Şi în cuvântul scris cu privire la dumnezeire şi despre Avraam «dumnezeiasca fire de negrăit», zice, «şi de neglăsuit rămâne, covârşind tot înţelesul cel prin glas. Aşadar, nu fire, ci puterea văzătoare este înfăţişată de numirea dumnezeire»10.

—–

7 În limbaj modern transcendent

8 I Timotei 6, 16.

9 Grigorie al Nyssei, Despre desăvârşirea creştină, către Olimpie monahul, în Gregorii Nysseni opera, vol. 8.1, p. 188, rr. 4-11, Leiden: Brill, 1963.

10 Grigorie al Nyssei, Despre dumnezeirea Fiului şi Duhului, şi laudă la dreptul Avraam, PG 46, 576A.

————————-

===Biblia de la 1688 p. 898: …pre Care nu L-au văzut nimenea dentru oameni, nici a-L vedea poate…

P.S. tanscendent a patruns in limbajul teologic de la noi pe filiera guru Bivolaru(celebru ptr. gruparea yoga MISA) care a avut oarecare tangente cu thelogii vremii, nu este nici decum un limbaj modern e schimbarea de cuvinte tocmai ca omul sa piarda firul disputei svantului Palamas cu ereticii dar este si o schimbare ptr. cuvantul scripturistic mai presus sau mai pre sus inacceptabila si care schimbare cade sub anathema iotei si cirtei.