Theodor de Mopsuestia (1)

thoughtsintrusive.wordpress.com/2013/03/21/economia-in-church-history/

The great Ecumenical teacher, St. Cyril of Alexandria, who was the first to realize that Theodore of Mopsuestia was the actual originator of the Nestorian heresy, in order to facilitate the return of the Eastern bishops to the Church, permitted them to commemorate Theodore of Mopsuestia in the diptychs provided that they themselves confessed the Orthodox Faith. At this time, Theodore had already reposed (cf. Epistle 72, To Proclus of Constantinople, PG 77, 344345).

Marele dascăl Ecumenic, Sfântul Chiril al Alexandriei, care a fost primul care a realizat că Teodor de Mopsuestia a fost inițiatorul actual al ereziei Nestoriene, pentru a facilita [a fi mai ușoară] întoarcerea Episcopilor din răsărit la Biserică, le-a permis să pomenească pe Theodor de Mopsuestia în diptice cu condiția că ei înșiși mărturisesc Credința Ortodoxă. La acest moment, Theodor fusese deja repausat/mort (cf. Epistola 72, către Proclus al Constantinopolului, PG 77, 344345).