sa fiu strain de darul cel ceresc, pe care l-am primit la consacrare dela  Duhul Sfant prin hirotonire; toate canoanele…au obligativitate riguroasa pentru toti ceice voiesc sa faca parte din Biserica

Dr.Nicodim Milaş CANOANELE BISERICII ORTODOXE ,VOL. I PARTEA II, Arad 1931

pag. 308-310

Episcopii ortodocşi în jurământul lor, ce-l depun înainte de hirotonie, rostesc referitor la canoane următoarele: «Făgăduiesc că voi păstra canoanele Sfinţilor Apostoli şi ale celor şapte sinoade ecumenice si ale celor preacinstite sinoade locale, cari s’au legiferat pentru dreapta credinţă şi cari s’au aşezat drept canon şi aşezământ sfânt în diferite timpuri şi veacuri de către drepţii luptători în sfânta credinţă ortodoxa catolica de răsărit şi făgăduesc juruinţa mea deplină că pe toate acestea le voi păstra cu putere si le voi feri nestrămutate până la sfârşitul vieţii mele ; şi primesc şi eu totul ce a fost primit de acelea şi lepăd ceeace s’a lepadat de acelea» (tit.2). «Dacă voi călca ceva din ceeace am făgăduit acum şi mă voi arăta vrăjmaş al canoanelor dumnezeeşti…. atunci să fiu despoiat îndată de toată demnitatea şi cinstea fără de nici o obiecţiune sau cuvânt si să fiu străin de darul cel ceresc, pe care l-am primit la consacrare dela Duhul Sfânt prin hirotonire» (tit.19). Mărturisirea de credinţă ortodoxă despre aceiaş chestiune învaţă următoarele: «trebue să credem că tot ceeace au aşezat Sfinţii Părinţi la toate ortodoxele sinoade ecumenice si provinciale, ori şi unde ar fi fost ele alcătuite, îşi are origina dela Duhul Sfânt, precum au zis Apostolii ; s’a părut Sfântului Duh şi nouă (Fp. ap. 15, 28). După pilda lor celelalte sinoade ortodoxe în acelaş fel au întărit hotărîrile lor.»1)…până atunci toate canoanele, cari alcătuesc astăzi codicele canonic universal, împreună cu celelate canoane referitoare ale aceluiaş codice, sunt necondiţionat valide şi au obligativitate riguroasă pentru toţi ceice voiesc să facă parte din Biserică.

Sinodul trulan, dupăce a proclamat în felul acesta obligativitatea generală a tuturor canoanelor confirmate şi acceptate de Biserica ecumenică,…