Tomosul sinodal 1347: Akindynos…condamnat nu numai de acest al doilea sinod, dar si de cel dinainte.

FILOCALICA GRIGORIE PALAMA Tomuri Dogmatice Viaţa * Slujba Scrieri I

edit. DEISIS Sibiu 2009

Tomosul sinodal constantinopolitan din februarie 1347 împotriva lui Ioan XIV Calecas şi Grigorie Akindynos

Tomosul sinodal

care întăreşte Tomosul anterior pentru demascarea şi condamnarea dogmelor lui Varlaam şi Akindynos şi care, împreună cu Akindynos, îl demască şi depune şi pe patriarhul care s-a facut mai apoi de un gând şi patron al lui1

pag. 219-220
4. …Deci şi în acest sinod se face iarăşi o proclamare preastrălucită a bunei-cinstiri/dreptei-credinţe sigure a lui Palama şi a celor de acord cu el, iar Akindynos care i-a contrazis este azvârlit în chip desăvârşit osândei ca un rău-cinstitor/rău-credincios, dovedit în chip limpede ca unul care gândeşte aceleaşi lucruri cu Varlaam, şi de aceea condamnat nu numai de acest al doilea sinod, dar şi de cel dinainte. Căci aşa cum preacinstitul Sinod care l-a condamnat pe Arie îi condamnă împreună şi pe toţi cei ce se vor arăta mai apoi mărturisind aceleaşi lucruri ca acela, tot aşa şi hotărârea care l-a condamnat pe Varlaam îi condamnă şi pe cei ce gândesc sau vor gândi cândva cele ale lui Varlaam.

5. Iar după condamnarea sinodală a lui Akindynos care s-a arătat a fi varlaamit, a fost scris şi semnat Tomosul sinodal care tratează pe scurt despre toate, proclamând şi bun-cinstire/dreapta-credinţă a lui Palama şi a monahilor ca buna-cinstire/dreapta-credinţă sigură şi cu adevărat comună a creştinilor şi eliberând de rătăcire pe cei înşelaţi de Varlaam şi Akindynos; după care vin blesteme înfricoşătoare şi rupturi cumplite şi mai mult decât cumplite, care-l exclud din sfânta Biserică, îl alungă şi taie din trupul lui Hristos pe Varlaam, dacă nu se căieşte, şi-l depărtează din toată plinatatea ce poartă numele lui Hristos şi, pe lângă el, pe toţi cei care cutează sau îndrăznesc să atace ca Varlaam buna-cinstire/dreapta-credinţă a lui Palama şi a monahilor care sunt de acord cu el.