Tot de la unul din cititori

“Some people are scandalised when they see and hear such action, particularly when they hear “anathema”. They consider it very harsh and say that the spirit of hatred of other doctrines which the Orthodox Church has is being expressed in this way. But the facts are not interpreted in this way. The anathemas cannot be regarded as philosophical ideas and as states of hatred for other doctrines, but as medical actions. First of all the heretics by the choice which they have made have ended in heresy and in their departing from the teaching of the Church. By using philosophy they have opposed themselves to theology and the Revelation. In this way they demonstrate that they are ill and in reality are cut off from the Church. Then excommunication has the meaning of showing the separation of the heretic from the Church. The holy Fathers by this action of theirs confirm the already existing condition, and besides this, they help the Christians to protect themselves from the heresy-illness.”

(din “On The Synodikon Of Orthodoxy” by Metropolitan Hierotheos Vlachos )

link:http://www.oodegr.com/english/ekklisia/genika/meaning_of_anathema.htm

——–

“Unii oameni sunt scandalizați când văd și aud o astfel de acțiune/lucrare, mai ales atunci când aud “anatema”. Ei consideră că este foarte dur/aspru și spun că duhul/spiritul urii față de alte doctrine pe care îl are Biserica Ortodoxă este exprimat în acest fel. Dar faptele nu sunt interpretate în acest fel. Anatemele nu pot fi privite ca idei filosofice și ca stări de ură pentru alte doctrine, ci ca acțiuni/lucrări medicale. În primul rând ereticii prin alegerea pe care au făcut-o au sfâşit în erezie și în plecarea/depărtarea lor de la învățătura Bisericii. Folosind filosofia ei înşişi s-au opus teologiei și Descoperirii. În felul acesta ei demonstrează aceea că ei sunt bolnavi și în realitate sunt tăiați din Biserică. Apoi, excomunicarea are sensul de a arăta separarea ereticului de Biserică. Sfinții Părinți prin această acțiune/lucrare a lor confirmă condiția deja existentă, și în afară de asta, ei îi ajută pe Creștini să se protejeze ei înşişi de boala-ereziei.”