Tradare si Genocid

GENOCID, INFRACTIUNI CONTRA UMANITATII, si TRADARE!

CODUL PENAL – Articolul 438
Genocidul

(1) Săvârșirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte, un
grup național, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre următoarele
fapte:
a) uciderea de membri ai grupului;
b) vătămarea integrității fizice sau mintale a unor membri ai grupului;
c) supunerea grupului la condiții de existență de natură să ducă la distrugerea fizică, totală sau parțială, a acestuia;
d) impunerea de măsuri vizând împiedicarea nașterilor în cadrul grupului;

e) transferul forțat de copii aparținând unui grup în alt grup, se
pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de
ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sunt săvârșite în timp de război, pedeapsa este detențiunea pe viață.

(3) Înțelegerea în vederea săvârșirii infracțiunii de genocid se
pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea exercitării
unor drepturi.
(4) Incitarea la săvârșirea infracțiunii de genocid,
comisă în mod direct, în public, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la
7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Articolul 439
Infracțiuni contra umanității

(1) Săvârșirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat
împotriva unei populații civile, a uneia dintre următoarele fapte:
a) uciderea unor persoane;

b) supunerea unei populații sau părți a acesteia, în scopul de a o
distruge în tot sau în parte, la condiții de viață menite să determine
distrugerea fizică, totală sau parțială, a acesteia;
c) sclavia sau traficul de ființe umane, în special de femei sau copii;

d) deportarea sau transferarea forțată, cu încălcarea regulilor
generale de drept internațional, a unor persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de constrângere;
e)
torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra
căreia acesta exercită controlul în orice alt mod, cauzându-i vătămări
fizice sau psihice, ori suferințe fizice sau psihice grave, ce depășesc
consecințele sancțiunilor admise de către dreptul internațional;
f)
violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituție,
sterilizarea forțată sau detenția ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forțat, în scopul modificării compoziției etnice a unei populații;
g) vătămarea integrității fizice sau psihice a unor persoane;

h) provocarea dispariției forțate a unei persoane, în scopul de a o
sustrage de sub protecția legii pentru o perioadă îndelungată, prin
răpire, arestare sau deținere, la ordinul unui stat sau al unei
organizații politice ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată
de libertate sau de a furniza informații reale privind soarta care îi
este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste informații au
fost solicitate;
i) întemnițarea sau altă formă de privare gravă de libertate, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional;

j) persecutarea unui grup sau a unei colectivități determinate, prin
privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, național, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcție de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internațional;

k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferințe mari sau vătămări
ale integrității fizice sau psihice, se pedepsește cu detențiune pe
viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele prevăzute în alin. (1), săvârșite în cadrul unui regim instituționalizat de oprimare sistematică și de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu intenția de a menține acest regim.

Articolul 394
Trădarea

Fapta cetățeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o
organizație străină ori cu agenți ai acestora, în scopul de a suprima
sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independența
statului, prin:
a) provocare de război contra țării sau de înlesnire a ocupației militare străine;
b) subminare economică, politică sau a capacității de apărare a statului;
c) aservire față de o putere sau organizație străină;

d) ajutarea unei puteri sau organizații străine pentru desfășurarea unei activități ostile împotriva securității naționale, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.