Mitropolitul Filaret: invatatura se abate…ea este falsa, Biserica Soborniceasca nu poate sa gresasca, tradarea adevarului prin tacere

glasulstramosesc.ro/blog/sa_marturisim_adevarata_invatatura_a_bisericii_indiferent_cine_este_persoana_care_ne_asculta_si_in_pofida_necredintei_care_ne_inconjoara/2018-03-30-612

„…dacă vreo învăţătură se abate în orice privinţă de la adevăr, prin însuşi acest fapt ea este falsă. Prin chiar apartenenţa la o comunitate religioasă care mărturiseşte o astfel de învăţătură, oamenii sunt deja despărţiţi de Biserica cea Una Adevărată.

….

Chiar Mitropolitul Atenagoras informează că în Credinţa Anglicană o mare parte a episcopilor şi credincioşilor nu recunoaşte nici harul ierarhiei, nici sfinţenia Sinoadelor Ecumenice, nici prefacerea darurilor la Liturghie, nici alte Taine, nici venerarea sfintelor moaşte.

….

în renumita Epistolă a Patriarhilor din Est despre Credinţa Ortodoxă: „Mărturisim cu convingere ca adevăr de neclintit, faptul că Biserica Sobornicească nu poate să greşească sau să rătăcească şi să spună neadevăr în loc de adevăr: căci Duhul Sfânt pururea lucrător, prin Părinţii şi învăţătorii Bisericii care o slujesc cu credinţă, o păzeşte de toate abaterile“.

….

Va rămâne oare această învăţătură mincinoasă, proclamată în mod oficial în numele întregii Biserici a Constantinopolului, fără proteste din partea Ierarhilor lui Dumnezeu? Oare va avea loc, în continuare, trădarea adevărului prin tăcere, după cum se exprimă Sfântul Grigorie Teologul?…“

————-

„… if any teaching departs in any respect from the truth, by this very fact it is false. Belonging to a religious communion which confesses such a teaching, people by this are already separated from the one true Church.

Metropolitan Athenagoras himself gives the information that in the Anglican Confession a large part of the bishops and believers do not acknowledge either the grace of the hierarchy, nor the sanctity of the Ecumenical Councils, nor the transformation of the Gifts at the Liturgy, nor other Mysteries, nor the veneration of holy relics.

in the renowned Epistle of the Eastern Patriarchs on the Orthodox Faith: “We undoubtingly confess, as firm truth. that the Catholic Church cannot error go astray, and utter falsehood in place of truth: for the Holy Spirit, always active through the Fathers and teachers of the Church who faithfully serve her, preserves her from every error

Will this false teaching, officially proclaimed in the name of the whole Church of Constantinople, remain without protests by the Hierarchs of God? Will there be further, in the expression of St. Gregory the Theologian, the betrayal of truth by silence? …“