nu zice drept Valsamon, cei afurisiti fara dreptate, trei feluri de afurisiri, afurisirea…care cuprinde despartirea de Treimea cea prea Sfanta… blestem,neiertare…nedezlegare,pana si dupa moarte…afurisirea…asemenea cu anatema, cu nedreptate se vor afurisi

Pidalion 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE, edit. „Credința strămoșească“, 2007

pag.70-72

subnota 65

Deci nu zice drept Valsamon în tâlcuirea Canonului 32 celui din Cartagina rânduind oarecum, că cei afurisiţi fără dreptate de Episcopul nu au nevoie a păzi acest fel de afurisire. De vreme ce canoanele acestea dimpotrivă rânduiesc. Însă din Canonul acesta se încheie că şi Părinţii cei duhovniceşti nu se cade a dezlega certările celorlalţi de o tagmă cu dânşii Părinţi duhovniceşti, de nu vor fi ele afară din Canoane,
şi cu totul fără cuvânt.

subnota 66

Pentru aceasta şi Dumnezeiescul Hrisostom, fiindcă se învinovăţea(era învinovățit), că nu a păzit afurisirea ce o a glăsuit
asupra sa soborul cel de pe lângă Teoria, ci nu o a băgat în seamă, mai-nainte de altă sobornicească cercetare, s-a dezvinovăţit zicând: Că, nici ca de cât înfăţişat la judecată (nu a fost chemat), nici prihănirile pârâşilor săi (nu) le-a auzit, nici vreme cât de puţin nu i s-a dat pentru a se dezvinovăţi. (Metafrastul în viaţa lui Hrisostom);
precum şi cel 74 Apostolesc rânduieşte, care şi citeşte-l. Însemnează însă, trei feluri de afurisiri sunt.

– unul este Dumnezeiesc, despre care pentru Pavel s-a zis, că a fost afierosit (adică ales) din pântecele maicii
sale de Dumnezeu spre buna vestire (Romani 11).

– Iar altul binecuvântat şi canoniceasc, ceea ce se face
după Canoane.

– Şi al treilea, cel fără cuvânt, şi care se face afară de Canoane.

Deci afurisirea aceea ce se făcea de cei vechi, cuprinde despărţire sau de taine, sau de Biserică, şi de rugăciunea cea cu cei credincioşi, sau
de împreună adunarea cu clericii cei de o ceată cu dânşii, precum am zis în tâlcuirea celui al 10-lea
Apostolesc. Iar afurisirea cea ce acum se face, care cuprinde despărţire de Treimea cea prea Sfântă şi de o fiinţă, şi blestem, şi neiertare, şi nedezlegare, până şi după moarte, nu are asemănare cu afurisirea celor vechi, ci vine a fi asemenea cu anatema. Despre care vezi Prolegomena soborului din Gangra. Pentru
acestea cuvintele acestea ca unele ce nu sunt canoniceşti, nu se cade a se scrie în cărţile de blestem. Tu însă vezi rogu-te că se conglăsuieşte cu acest Apostolesc şi Canonul 1 al soborului, din Sfânta Sofia,
rânduind să fie şi de Patriarhul Constantinopolului afurisiţi, sau caterisiţi sau anatematisiţi, cei ce sunt aşa
de Papa Romei.

subnota 67

Iar câţi cu nedreptate se vor afurisi, pentru numele lui Dumnezeu, adică ori pentru credinţă ori pentru
predaniile Bisericii, ori şi pentru porunca lui Hristos; aceştia se cade a se bucura, fiindcă sunt vrednici de
fericire, după cuvântul Domnului, ce zice: „Fericiţi veţi fi când vă vor urî pe voi oamenii, şi vă vor
despărţi pe voi, şi vă vor ocărî, şi vor lepăda numele vostru ca un rău, pentru Fiul Omului“. [Luca 6,22]
iar pentru cei ce afurisesc fără cuvânt şi după patimă, acestea zice Dionisie Ariopagitul (cap. 7 a Bisericeştii ierarhii) „Aşa au şi ierarhii afurisitoarele puteri, ca nişte arătători ai Dumnezeieştilor drepturi, nu că doar pe înţeleapta Dumnezeiasca începătorie, ca să zicem aşa, slujitoreşte urmează pornirilor celor fără cuvânt. Ci ca cum ei, cu chip proorocitor mişcându-i Duhul, începătorul săvârşirilor, pe cei judecaţi de Dumnezeu,
după dreptate afurisindu-i.“ Şi iarăşi: „Deci Dumnezeieștii Ierarhi așa se cuvine a întrebuinţa şi afurisirile, şi toate ierarhiceştile puteri, în ce chip i-ar mişca pe ei Dumnezeiasca începătorie cea săvârşitoare.“ Şi acestea tâlcuindu-le Dumnezeiescul Maxim zice, dacă afară de socotinţa lui Dumnezeu va afurisi ierarhul, Dumnezeiasca judecată nu-i
urmează lui. Căci după Dumnezeiasca judecată, şi nu pentru voia sa, acestea este dator a le aduce.

=====

P.S.

despartirea de Treimea cea prea Sfanta, blestem, neiertare, nedezlegare pana si dupa moarte = ANATHEMA