Trei traduceri

Asta e traducerea dupa Zisis dar lipseste ultima fraza cea mai importanta :

[17]V., de exemplu, „Ἐπιστολή 49, Ναυκρατίῳ τέκνῳ”, în op. cit. (Fatouros), vol. 1, p. 142: „Așa au făcut și sfinții aplicând iconomia, după cum a făcut și marele Chiril în privința aceasta; fiindcă în orice caz a așteptat o vreme din pricina dificultății orientalilor de a judeca și a aplecării lor cu împătimire spre erezie, neconsiderându-l eretic pe cel care era cu adevărat eretic. Căci ce altceva a mediat, de vreme ce propovăduiau credința ortodox și totodată îl anatematizau pe cel pe care îl pomeneau? Fiindcă fiecare care este ortodox în toate dă anatemei în gând pe tot ereticul, chiar dacă nu o zice cu cuvintele”.
——-

Dreapta Credinta in scrierile Sfintilor Parinti vol. I, edit.Sophia 2006, pag. 57

Așa au făcut și sfinții prin iconomii, după cum și marele Chiril în acest caz. Căci pe bună dreptate a răbdat puțin încetineala răsăritenilor decât, neprimimdu-l [ei] pe cel cu adevărat eretic, să primească aplecarea către ceea ce era eretic. Căci ce altceva era această acceptare a lor pe jumătate, odată ce credința era propovăduită în chip ortodox, și prin aceasta ei dădeau anatemei chiar pe cel pomenit de ei? Fiindcă tot cel ce este ortodox întru toate,dă potențial [εν δυναμει/en dinamei] anatemei pe orice eretic, chiar dacă nu prin cuvânt.Apoi, când au ajuns desăvârșiți la minte, atunci Sfântul s-a unit cu ei întru totul.

POTENȚIÁL, -Ă, (I) potențiali, -e, adj., (II) potențiale, s. n. I. Adj. 1. Care are în sine toate condițiile esențiale pentru realizare, care există ca posibilitate, care există în mod virtual.

(Gram.; despre moduri, propoziții etc.) Care prezintă o acțiune ca posibilă, fără să precizeze dacă se realizează sau nu.

———

Astfel procedau și sfinții în iconomii, astfel [a procedat] și marele Chiril în cazul de față. El a îngăduit puțin față de încetineala răsăritenilor la judecată (cugetare) și față de înclinația lor de a nu-l recunoaște drept eretic pe cel cu adevărat eretic. Căci cum altfel ar fi putut el să procedeze când ei mărturiseau credința ortodoxă și prin asta îl anatemizau pe cel pe care îl pomeneau? Căci oricine este ortodox în toate, prin acțiunile sale, dacă nu prin cuvânt, îl anatemizează pe orice eretic. Iar apoi, când lor li s-a trezit desăvârșita cugetare, atunci sfântul se prea poate că era întru totul de acord cu ei.

Так поступали и святые в экономиях, так и великий Кирилл в настоящем случае. Он немного снисходил к медлительности восточных в рассуждениях и к их склонности не признавать еретиком того, кто на самом деле еретик. Ибо как иначе мог бы он поступить, когда они исповедовали православную веру и этим самым анафематствовали того, кто был ими поминаем? Ибо каждый, православный во всем, своей деятельностью, если не словом, анафематствует всякого еретика. А потом, когда у них пробудился совершенный ум, тогда святой, может быть, во всем был согласен с ними.