un organ, Liturghie pe piept, nu se va gasi epitrahil …funie…ca un epitrahil

SFÂNTUL SIMEON ARHIEPISCOPUL TESALONICULUI

VOLUMUL II, edit. Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților 2003

pag. 217

ÎNTREBAREA 17
Dacă omul e hirotonisit ce-i mai trebuie odăjdiile?
Fără epitrahil poate sluji vreo Taină?

Omul aflându-se vrednic, primeşte preoţia, şi printr-însul, fiind hirotonisit, se lucrează cele Sfinte ca printr-un organ. Însă de vreme ce omul este format din suflet şi trup, şi Tainele s-au dat a fi îndoite, şi
preotului îi trebuie Biserică şi jertfelnic; măcar că dumnezeiescul Luchian,
fiind legat în temniţă, a slujit Liturghie pe piept în loc de Jertfelnic, murind
pentru Hristos. Însuşi Hristos a pus împrejurul Lui, în loc de Biserică, pe ucenicii Săi. Drept aceea sunt trebuincioase şi sfintele odăjdii, şi fară
epitrahil nu trebuie a lucra un preot, de vreme ce şi sfintele odăjdii au
Darul Dumnezeiesc, pentru că fiecare dintr-acestea au oarecare însemnare
duhovnicească, şi fiecare dintr-acestea se dau prin binecuvântarea
arhiereului, şi la Dumnezeiasca Liturghie trebuie a se îmbrăca cu toate, iar la celelalte Taine, după cum este obiceiul, ca cele ce sunt aşezate să nu le
strice niciodată, măcar de s-ar şi părea a fi mici. În scurt, fară epitrahil nici o Taină să nu se săvârşească. Iar dacă se va întâmpla ca trebuinţa să ceară a se face vreo Taină, sau molitvă, Botez sau altceva din cele sfinte, şi nu se va găsi epitrahil, atunci, pentru ca să nu rămână lucrarea, binecuvântând
se pună brâul sau o parte dintr-o funie sau dintr-o pânză ca un epitrahil şi
astfel să lucreze Taina. După Taină, lucrul care a slujit de epitrahil să se păstreze într-un loc osebit sau să se întrebuinţeze la ceva sfânt. Numai acelea se lucrează fară epitrahil, câte sunt obişnuite la mănăstiri a le face preoţii, la miezonoptică, la ceasuri, şi la paveceniţă.