Una din talcuiri la Cel vechiu de ani, Cel vechiu de zile

MINEIUL LUNEI FEVRUARIE, Bucureşti 1929 pdf.,

pag. 68

Astăzi cel vechiu de ani, minunat se vede prunc dupre trup şi se aduce în biserică.

pag. 69

LA UTRENIE

Prunc te-ai făcut pentru mine, cel ce esti vechiu de zile,…Şi acestea Simeon cu taina stiindu-le, te-a cunoscut pre tine acelaş Dumnezeu si om

pag. 85

Şi acum, a praznicului, asemenea, A lui Anatolie

Cel vechiu de zile prunc făcându-se cu trupul de Maica Fecioară în biserică s’a adus, plinind făgaduinţa legii sale. Pre carele Simeon primindu-l a zis : Acum slobozeşte în pace, dupre cuvântul tău pre robul tău, că văzură ochii mei mântuirea ta, Doamne.