Unde se incadreaza “Hirotonia” ereticului Teodot de catre ereticul Teodosie dupa Pidalion

Pidalion 1844, 2007, pag.522-523

CANONUL 101, 97 Sin. Cartagina

Pedepsirea celor ce hirotonesc eretici

Şi aceasta trebuie a o cere: ca să se păzească legea pusă de Teodosie întru fericită aducere aminte Părinte al lor, cea pentru cele 10 litre de aur, asupra ereticilor celor ce
hirotonesc şi a celor ce se hirotonesc. Ba încă şi asupra avutorilor [ctitorilor] lor, la care
s-ar afla sinagoga (adunarea) acelora. Apoi aşa să poruncească a se întări acest fel de lege, ca să poată ea asupra acestora, asupra cărora pentru vrăjmaşii s-au îndemnat şi
s-au pus pentru mărturie cei ai soborniceştii (Biserici). Ca, măcar de frica aceasta să înceteze de a face dezbinări, şi să înceteze de răutatea ereticească, ei care întârzie ca cu gândirea veşnicei munci să se curăţească şi să se îndrepteze.
[Apostolesc 68; Cartagina 55, 66, 75, 76, 77, 102, 110, 128, 129]

TÂLCUIRE
Şi prin Canonul acesta cere Sinodul de la Împăratul Onorie să poruncească ca să păzească legea care s-a legiuit de marele Teodosie tatăl lui, adică a se păgubi 10 litre de aur, atât cei ce vor hirotoni eretici, cât şi cei ce se vor hirotoni de eretici. Ci dar şi cei ce îi vor primi pe unii ca aceştia a Liturghisi la moşiile lor. Şi ca legea cea de acest fel să se păzească şi la donatişti. Că de nu se vor îndrepta aceştia pentru frica iadului, încai de frica pagubei banilor să înceteze de a face dezbinări şi vrăjmăşuiri, pentru care s-au îndemnat dreptslăvitorii Episcopi să mărturisească asupra lor.