Pasaje lipsa???

Cartea: Sfântul Ignatie Briancianinov OFRANDĂ MONAHILOR CONTEMPORANI, edit. EGUMENIȚA 2011

—–Acest pasaj din cartea de la Egumenița

pag.71

CAPITOLUL 11

„Un exemplu de carte ascetică scrisă în stare de înșelare, numită părere de sine, estr lucrarea lui Toma de Kempis, intitulată Urmarea lui Iisus Hristos.“

  • acest pasaj de mai sus nu exista si apre modificat cu carti si nu se refera la o carte anume

—Acest pasaj de mai jos este dar se refera iar la carti si nu la o carte anume in varianta Andreicuț, pasajul de jos e de la Egumenița:

„Din ea adie fin iubirea de plăceri și îngâmfarea, care în oamenii orbiți și plini de patimi pricinuiesc o desfătare, pe care ei o socotesc gustare a harului dumnezeiesc. Nefericiții și întunecații! Ei nu înțeleg că, trăgând în piept mireasma fină a patimilor ce domnesc în ei, se desfată cu ea și, în orbirea lor, o socotesc mireasma harului! Ei nu înțeleg că numai sfinții sunt capabili de desfătarea duhovnicească, că ea trebuie să fie pregătită de pocăință și curățirea de patimi, că păcătosul nu este capabil de desfătare duhovnicească și că trebuie să se socotească nevrednic de o astfel de desfătare, să o respingă dacă ea începe să vină la el,să o lepede ca pe ceva nefiresc, socotind-o vădită înșelare de sine, o lucrare fină a slavei deșarte, a îngâmfării și a iubirii de plăceri.“

  • acest pasaj de mai jos nu exista in traducerea Andreicuț:

„La cea mai puternică înșelare diavolească au ajuns, asemenea lui Malpas, nevoindu-se în pustie, Francisc de Assisi, Ignatie Loyola și alți nevoitori al latinității 83, care sunt recunoscuți în sânul ei ca sfinți. „ Când Francisc a fost răpit la cer“, spune scriitorul vieții lui, „Dumnezeu-Tatăl, văzându-l, a intrat o clipă în nedumerire, neștiind cui să-i dea întâietate, Celui ce Îi era Fiu după fire sau celui ce Îi era fiu dupa har, adică lui Francisc“. Ce poate fi mai înspăimântător, mai grozav decât această hulă și mai dureros decât această înșelare?

Subnota 83 După desprinderea Bisericii Apusene de cea din Răsărit.“

————————–

in cartea: Sf. Ignatie Briancianinov FĂRÂMITURILE OSPĂȚULUI traducere Andrei Andreicuț, edit. Renașterea-2014 Cluj-Napoca XI. Viața pustnicească, la pag.52-53 nu apar aceste pasaje

si cea de la Egumenița