Vai voua, carturarilor si fariseilor fatarnici!

COLECŢIA TÂLCUIRI LA SFÂNTA SCRIPTURĂ
I
TÂLCUIREA
SFINTEI
EVANGHELII
DE LA MATEI
SFÂNTUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

edit. Sophia 2007

pag.354-355

23, 13: Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia Cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intraţi, şi nici pe cei
ce vor să intre nu-i lăsaţi¹²
(23,13) Iezechiil 22, 5 / Luca 11, 52
Zice [Domnul]: „Nu numai voi sunteţi necredincioşi şi aveţi viaţa stricată, ci şi pe alţii îi învăţaţi să nu creadă în Mine şi prin viaţa şi pilda voastră îi stricaţi“. Căci, de obicei, poporul se aseamănă cu stăpânitorii; şi mai vârtos [cu atât mai mult] vor fi răi, cu cât îi văd pe aceştia că se pleacă spre răutate. Deci, orice învăţător şi stăpânitor rău, să vadă ce îşi câştigă
[ce plată îşi agoniseşte].
Deci, vai“ celui care prin viaţa sa nu lasă pe alţii să sporească spre
lucrul cel bun!