Pe cine sa nu cinstim 

VIEȚILE SFINȚILOR PE LUNA SEPTEMBRIE, edit. Episcopiei Romanului -1999 P.C. Arhim. Ioanichie Bălan

Pag. 81 

A răspuns Vavila: „ Nu ni se cade nouă, creștinilor, a ocărî și a mustra pe nimeni din oameni, deci nici pe tine nu te mustrăm. Că nu se cuvine a necinsti zidirea lui Dumnezeu, împodobită cu chipul Lui, însă de îndraznește cineva împotriva lui Dumnezeu și aduce necinste asupra sfințeniei Lui, apoi pe unul ca acela nu numai nu este vrednic a-l cinsti, ci cu dreptate este a-l și urî, după cum ne grăiește dumnezeiescul David: Au nu pe cei ce te urăsc pe Tine, Doamne, i-am urât și asupra vrajmașilor Tăi am luptat? Cu urâciune desăvâșit i-am urât pe ei, vrăjmași mi s-au făcut mie”.