Vladimir Guettee,[Filioque], Fericitul Augustin

PAPALITATEA ERETICĂ

de
VLADIMIR GUETTÉE,
doctor în teologie al Bisericii Ortodoxe a Rusiei, edit. SCARA 2010, pag.37, 39-40

[„Filioque“]

Printre Părinţii Latini, acela de care s- a abuzat mai mult – şi care, trebuie să o
recunoaştem, dă scrierile cele mai încredințate pentru a întări dogma romană – este Fericitul Augustin, episcopul Hyponnei. În tratatele sale asupra Sfântului Ioan şi în tratatul despre Treime , el pare aşa de încredințat purcederea din Tatăl şi din Fiul, încât l-ar lua cineva drept un apărător al acestei greșeli. Cu toate acestea, într-
însele nu este nimic de felul acesta şi Fericitul Augustin este cel care ne-o dovedește
într-o frază pe care apărătorii greșelii romane s-au păzit cu totul de a o cita. După ce s-a întins foarte mult în privinţa legăturilor fiinţiale care sînt între Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, doctul scriitor zice așa, la sfârşitul tratatului său despre Treime( 47): „Sfântul Duh purcede din Tatăl principialmente (ca din
principiul Său); El purcede şi dintr-Unul şi dintr-Altul [din Tatăl și din Fiul] comunamente (nota traducătorului: adică socotit după relaţiile fiinţiale). Dacă El ar purcede din Fiul principialmente, L-am zice că este Fiul Tatălui şi al Fiului, pentru că Amîndoi L-ar fi născut, ceea ce este cu totul împotriva bunului simț. Așadar, Sfântul Duh nu S-a născut dintr-Amîndoi, ci El purcede dintr-Amîndoi fiind Duhul Amîndurora.“
Citindu-l cineva pe Sfinţitul Augustin, după ce a judecat această zicere, înţelege foarte lămurit că cuvântul „a purcede“ este luat de el în două înțelesuri: „a-şi avea obârșia din“ şi „a ieşi din“ . În primul înțeles, este împotriva bunului simţ a zice că Sfântul Duh purcede din Fiul; în al doilea înțeles, Sfântul Duh vine din Tatăl în Fiul, Care-l trimite în această lume, Îl dă lumii. Sfinţitul Augustin întărește aceste două dogme: că, principialmente (ca din
principiul Său), Sfântul Duh nu purcede decât din Tatăl; că Fiul nu-l are [pe Sfântul Duh] decât din Tatăl. Astfel, el grăiește arătat împotriva dogmei romane că Sfântul Duh purcede din
Tatăl şi din Fiul, ca dintr-un principiu unic; sau prin Fiul, ca mijloc prin care El ar fi
lucrat. Asemuind cineva şi apropiind deosebitele scrieri ale Sfinţitului Augustin
legate de aceeași pricină, se vede fără nici o dificultate că nu s-a putut face dintr-însul un părtinitor al greșelii ascunse sub „Filioque“ decât tălmăcind într-un înțeles
greșit un cuvânt pe care el îl înţelegea într-un înțeles ortodox.