Pr. Rafail Berestov: Nu trebuie sa tacem

aliona

1 iunie 2017 at 23:47
​Ierataţi pentru îndrăzneală. Vă propun o traduce direct din rusă, pentru că mesajul părintelui este un strigăt din adâncul sufletului.

—-

Dragi, înalţi preasfinţiţi stăpâni! Părinţi, fraţi şi surori! Să apărăm credinţa ortodoxă! Să apărăm Sfânta Treime, Singurul Dumnezeu Adevărat.

Deja patriarhul Kiril a recunoscut un singur Dumnezeu pentru ortodocsi şi musulmani. Aceasta-i o minciună, apostazie. „Fiecare (ortodox sau musulman) se adresează Unuia şi Aceluiaşi Dumnezeu – Creatorul”. A recunoaşte pe Allah ca Dumnezeu înseamnă a te lepăda de Iisus Hristos şi Prea Sfânta Treime.

Dragi arhipăstori, păstori, părinţi, fraţi şi surori! Papa de la Roma, „Papa” de la Moscova, „Papa” de la Constantinopol fac acelaşi lucru –pregătesc Biserica pentru Antihrist. Aceasta este porunca iudeo-masonilor.

Dragi părinţi şi fraţi, se petrece o mare lepădare de Dumnezeu, de Adevăr, apostazia oamenilor, instigare, globalizare, pecetluirea oamenilor, introducerea celor trei şase, biometrie, cipuri – merge satanizarea oamenilor. Nu cum să nu înţeleagă asta! Cum poţi să trăieşti – să nu-ţi placă asta şi să nu protestezi contra la asta? De aceea, dragi arhi-păstrori, părinţi, fraţi şi surori! Nu trebuie să tăcem aşa. Trebuie să apărăm credinţa ortodoxă. Trebuie să ne luptăm. Trebuie sufletul nostru să-l dăm pentru Biserică, pentru Hristos Dumnezu, pentru Sfânta Treime – Singurul nostru Dumnezeu.

Înalt PreaSfinţiile voastre, vlădica (stătâni)! În timp de erezie, Sfântul Antonie cel Mare şi alţi sfinţi au ieşit din zăvorâre, din pustia îndepărtată şi s-au dus în oraş. Şi mulţi, mulţi monahi şi mărturisitori, pustnici…

Sfântul şi marele stareţ Sava, Sfinţitul, a ieşit cu zeci de mii de monahi, i-au demascat pe eretici şi s-au luptat, şi chiar şi viitori monahi au anatematizat pe chiriarhul lor. … Aşa ar trebui de anatematizat. Dar dacă arhierii/episcopii tac şi tac ?! Dar tăcerea, iertaţi, tăcerea înseamnă lepădare de Domnul. De aceea, dragilor, să ne ridicăm toţi ca unul, să ridicăm creştinii ortodocşi, toate popoarele pământului, pentru curăţia credinţei ortodoxe. Asta se poate face şi se va face într-un final, pentru ca ierarhii noştri să se răzgândească şi înceapă să se grijească de turmă şi să apere Sfânta Biserică Ortodoxă.

Dragilor multrespectaţi, Înalt PreaSfinţiile Voastre, arhiepiscopi, episcopi, dragi stăpâni! Mă adresez către voi toţi: Pentru ce voi tăceţi în acest moment de patriotism, când prea fericitul patriah L-a trădat pe Hristos, a trădat Biserica, a trădat Rusia şi păstori ei şi pe voi arhipăstorii lui Dumnezeu. Nu se cade a tăcea, ci a spune: Opriţi ereticii, oprinţi! Dezbrăcaţii de haine (ai opri de la slujire) şi izolaţii de patriarhie! Voi nu trebuie să slujiţi cu aceşti eretici. Trebuie să curăţim Biserica de erezie şi de această instigare prin care se vrea predarea Bisericii Antihristului, de către masoni.

Eu ştiu, dragi stăpâni, că voi nu sunteţi toţi masoni. Dacă sunteţi masoni, ce v-a legat de masoni? – cariera? Cariera o poate da Dumnezeu. De ce vă duceţi acolo? Eu nu vă judec, eu vă preîntâmpin – nu trebuie de mers acolo. Pocăiţi-vă şi îndreptaţi-vă! … Dar ca arhierei trebuie să apăraţi Biserica. Cea mai mare îndatorire a voastră este să apăraţi Biserica Ortodoxă şi să-i izolaţi de Biserică pe vrajmaşii lui Hristos, vrăjmaşii Bisericii. Eu socotesc, după simplitatea mea, sincer vă spun că eu îl consider pe patriarhul Kiril – mason, eretic, FSB şi lui i s-a poruncit să predea Biserica Antihristului. Oamenii înţelepţi foarte bine înţeleg asta. Dar voi nu duceţi în ispită oamenii simpli. Lămurităţi-le oamenilor această taină a fărădelegii şi apăraţi Sfânta Biserică şi turma voastră care vă crede pe voi şi pe care Dumnezeu v-a încredinţat-o.

Înalt preasfinţiile voastre, arhi păstori şi stăpâni, asta Domnul v-o cere? Eu nu vă condamn, eu vă iubesc. Eu vă rog şi vă cer, măcar pentru mântuirea voastră, aveţi grijă de Biserica lui Hristos, de turmă, salvaţi-le sufletele. Păstraţi Biserica lui Hristos! Apăraţi-o! Izolaţi de Biserică pe toţi vrăjmaşii ei, pe toţi ereticii. Apăraţi Biserica şi Dumnezeu o să vă apere şi o să vă miluiască pe voi.

Dragi arhipăstori şi păstori, eu deja în mod „tragic” mă adresez vouă – Salvaţi Biserica, salvaţi sufletele voastre, arătaţi-vă gelozia voastră pentru Biserică lui Hristos, pentru sufletele oamenilor voştri credincioşi. Pentru asta, arhiepiscopi şi episcopi, aveţi un mare răspuns înainte Domnului Hristos. Eu trebuie să mă tem de Dumnezeu, de Dumnezeul Atotţiitorul! Nu trebuie să mă ameninţaţi pe mine cu interdicţii sau uciderea. Eu am deja 84, aproape 85 de ani.

Dragi stăpâni, eu cu smerie vă rog – întoarceţi-vă la Biserica lui Hristos! Salvaţi Rusia, poporul ortodox rus! Apăraţi turma lui Hristos! Vă cer iertare pentru îndrazneala mea, pentru că eu un ticălos m-am adresat vouă cu cerere. Hristos a Înviat!

4 thoughts on “Pr. Rafail Berestov: Nu trebuie sa tacem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s