Cum ingraditii, echilibratii si cei care ii urmeaza s-au bagat singuri sub ANATHEMA R.O.C.O.R. 1983

Pidalion 1844, edit. „Credința Strămoșească“ 2007

pag.23

CE ESTE CANONUL?…²⁴…1. …Iar hotărârile Sinoadelor, cuprind chiar pe singure Dogmele Credinței

ECUMENICUL AL 6-LEA SINOD

pag.236

CANONUL 1

pag. 240:

CANONUL 2…TÂLCUIRE…

Iar de s-ar arăta cineva că se apucă a strica, sau a surpa vreun Canon din acestea, acela să ia certarea ce o cuprinde acel Canon, pe care-l strică, sau îl surpă. Adică de cuprinde și hotărăște Canonul afurisire sau caterisire, sau anatema, acestea să le ia și cel ce îl strică, sau îl surpă pe Canon; ca să tocmească greșala sa, din însuși Canonul acela, întru care a greșit193

193…însă au primit împreună și Canoanele, ale localnicelor Sinoade celor de la apus, câte se unesc cu Canoanele Sinoadelor celor ecumenice. Și în scurt precum cel al 5-lea ecumenic a primit pe cele ale lui Augustin, și ale lui Ambrosie al apusenilor, și de obște însă, ci câte au așezat întru dreapta credință, și spre mustrarea ereticilor. Așa și noi cele drepte ale Sinoadelor celor ce s-au făcut la apus le primim

pag. 24:

7. Cum că cel ce calcă Canon Sinodicesc, se cuvine să ia precum am zis, certarea care rânduieşte Canonul cel călcat de el, după cel al 2-lea al Sinodului al 6-lea. Iar Sinodiceşti Canoane sunt şi
se numesc, nu numai cele aşezate de ecumenicele Sinoade, ci încă şi cele localnice, şi pe lângă
acestea şi cele de oarecari Sfinţi îndeosebi scrise. Şi mai ales au putere de Canoane ecumenice,
atât cele localnice Sinoade, cât şi cele alcătuite de oarecari Sfinţi. Pentru că de Ecumenice Sinoade, de al patrulea, zic, şi de al şaselea, şi de al şaptelea, s-au cercetat, şi s-au întărit.
Precum se vede în Canonul 1 al celui al patrulea, şi al şaptelea, şi în cel al 2-lea al cinci-şaselea Sinod.

Domnul au zis: Cel ce vă ascultă pre voi, pre mine mă ascultă, şi cel ce să leapădă de voi, de mine să leapădă (Lc. 10, 16)

—-

Cine nu ascultă și se leapădă
de Hotărârea Sfântului Filaret
cum scrie în Lc. 10, 16 ,
Hotărâre a Sinodului Local
din 1983 dar și de canonul 2 al
Sinodului V-VI ECUMENIC???

De ce este Sfânt, Sfântul Filaret? Pentru că are
Sfinte Moaște!!!dar și pe Sfântul Constantin ce a participat la acea anathemă și pe el îl neagă și disprețuiesc, le neagă sfințenia dovedită prin Sfinte Moaște.

echilibratii si ingraditii incalca canonul 2 al Sinodului 5-6 Ecumenic care spune de Sfinti si Sinoade locale si ca cine nu asculta de Sfinti si Sinod local sa ia pedeapsa din ceea ce a incalcat, adica echilibratii si ingraditii care nu recunosc anathema ROCOR ca valida si valabila au cazut sub ANATHEMA data de ROCOR- cand vor muri se vor duce in iad ca au calcat-o plus ca au calcat si Scriptura Luca 16, 16 cu ascultarea data Sfintilor cine nu asculta de Sfinti se LEAPADA DE HRISTOS, echilibratii si ingraditii nu asculta de Sfinti, de Scriptura, de Sinod local si nici de Sinodul 5-6 Ecumenic