Ereticul ARIAN STAICU CIPRIAN

Predica a fost pe 25 dar publicata pe 26 martie 2021

Ciprian Staicu : Predică eretică la Sărbătoarea Bunei Vestiri

Apoi preotul Staicu ”ne blagoslovește ” cu o erezie : ”Fiul este născut din veci”.
“Este erezie pentru că ,noi ortodocșii, mărturisim în Crez- Simbolul de Credință că ”… Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii…” . Învățătura de credință ortodoxă spune că nu se inventaseră vecii sau veacurile, nu se inventaseră secolele, dar Fiul Lui Dumnezeu era Născut, Exista nu din veci ci mai înainte de veci. “