Epistola III. lui Nestorie

pag. 15

III. Epistola lui Nestorie către Chiril al Alexandriei, trimisă prin intermediul prezbiterului și monahului Lampon.6
Iubitorului de Dumnezeu și sfințitului (co)slujitor Chiril, cu urări de bine, Nestorie.
Nu este virtute mai puternică decît blândețea creștină. Ea ne-a impus în timpul de față să trimitem această scrisoare prin intermediul cucernicului prezbiter Lampon, povestindu-ne multe despre evlavia ta, dar și auzind multe despre ea de la alții. El a fost atît de insistent, că a smuls de la noi această scrisoare: iar noi ne-am supus puterii acestui bărbat.
Recunosc că, am un adânc respect către blândețea deplină a oricărui creștin, gândind, ca alături de ea se află permanent și Dumnezeu. Din partea noastră, neținând cont de evlavia ta, ar trebui să spunem mai duios, că multe s-au făcut nu după dragoste frațească, – nevoie a fost să scriem o scrisoare de salut în duhul răbdării și dragostei. Experiența va arăta, care va fi rodul insistenții cucernicului prezbiter Lampon. Salutăm pe toți cei ce se află cu
tine, frăția – eu și toți cei ce se află cu mine.

—–

6 PR(144,3); ACO I-1-1(25,3); S(3); A(11); CT(3); PG(77,44); Ms.Ott.gr.49(3)