Ptr. cine mai are indoieli cu legitimii echilibrati apostati

danielvla.wordpress.com/2018/05/21/schismaticul-la-schismatici-trage/

„Genuine Orthodox Church of America

Biserica Ortodoxă Autentică a Americii (GOCA) este o jurisdicție independentă a Calendarului Vechi, cu sediul în Buena Vista, Colorado, care se consideră a fi singura biserică ortodoxă legitimă din America. Nu este în comuniune cu nici un corp ortodox.“

——–

ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2018/05/16/semnatarii-proiectului-de-rezolutie-din-ianuarie-2018-anunta-public-neparticiparea-la-sinaxa-de-la-satu-mare/

„care să pregătească o sinaxă legitimă a clericilor și credincioșilor nepomenitori“

===Limbajul e acelasi cat de orb sa fi sa nu vezi ?????Oare nu zice Sf. Simeon in talcuire in volumul II, pag.299, la: dupa roade ii veti recunoaste adica dupa cuvintele/cuvantul lor, si cuvantul lor in acest caz este:

  • legitimă
Advertisements

Cine are si cine nu are dreptul de a vorbi si invata despre Dumnezeu

Cartea [Sfântul] SIMEON NOUL TEOLOG, Viața și epoca Scrieri IV, edit. DEISIS Sibiu 2006

Pag.33

„…autoritatea teologică în Biserică…cine nu face această experiență conștientă a botezului Duhului Sfânt nu există duhovnicește — fiindcă nu există posesiune sau sălășluire inconștientă a lui Hristos și a Duhului Sfânt —, și ca atare nu poate vorbi despre Dumnezeu și a naște fii duhovnicești, această putere și acest drept fiind rezervate doar celor care au aceasta experiență conștientă: ei singuri pot învăța și vorbi despre Dumnezeu, pentru că L-au văzut și simțit, numai ei, nu clericii sau intelectualii, sunt de fapt „învățătorii”, „teologii” și „părințiicu adevărat apostolici ai Bisericii.

Suferim la capitolul traducatori de greaca si rusa

glasulstramosesc.ro/blog/sfantul_teodor_studitul_desfiinteaza_inovatiile_conform_carora_39_39_partasul_la_erezie_nu_e_eretic_39_39_si_39_39_ereticul_savarseste_sfintele_taine_39_39/2018-05-22-628

Așadar, fragmentul din SCRISOAREA 49 – Fiului Naucratie – ”Dreapta Credința în Scrierile Sfinților Părinți, traducere de pr. Marcel Hancheș suna asa:

”Dar dacă [preotul] pomeneşte vreun episcop eretic, chiar dacă [preotul] are vieţuire fericită, chiar dacă e ortodox, trebuie să ne depărtăm de dumnezeiasca împărtăşanie.”

Același fragment extras din „Scrierile Sfântului Teodor Studitul” – traducere de Academia teologică St. Petersburg 1867, în limba rusă:

Послание 49. ”К Навкратию, сыну Если же он поминает епископа-еретика, то, хотя бы он ублажал, хотя бы сам мыслил православно, нужно воздерживаться от Божественного приобщения вместе с ним и от общей трапезы, если при этом надлежит помянуть того.”

În limba română:

Scrisoarea 49. Fiului Naucratie ”Dar dacă el pomenește episcopul-eretic, chiar dacă are o viață fericită, chiar dacă gândește ortodox, trebuie să ne abținem de la Dumnezeiasca împărtășanie cu el și de la trapeză dacă la aceasta va trebui pomenit acela.”

SCRISOAREA 553 – Către soţia unui spătar al cărui nume e Mahara

Traducerea pr. Marcel Hancheș:

”Şi mi-ai spus că te-ai temut să-i spui preotului tău să nu-l pomenească pe ereziarh la liturghie. Ce să-ţi spun acum despre acest lucru nu văd, decât că întinare are împărtăşania din singurul fapt că îl pomeneşte [pe ereziarh], chiar dacă ortodox ar fi cel ce face Sfânta Liturghie.”

Traducere de Academia teologică St Petersburg 1867:

În limba rusă: ”Ты говоришь мне, что боишься сказать своему пресвитеру, чтобы он не поминал ересеначальника. Что сказать тебе на это? Я не оправдываю его: если общение через одно поминовение производит нечистоту, то поминающий ересеначальника не может быть православным.”

În limba română:

”Tu îmi zici că te temi să-i spui preotului tău ca să nu-l pomenească pe ereziarh. Ce pot să-ți răspund la asta? Eu nu îl îndreptățesc: dacă comuniunea prin simpla pomenire produce necurăție, atunci cel care pomenește pe ereziarh nu poate fi ortodox.

Epistola 452 către egumenul Nichita, a Sfântului Theodor Studitul.

În varianta tradusă de pr Marcel Hancheș, fragmentul respectiv sună așa:

”De ce îi crede ajutători pe sfinţii care sunt [de fapt] împotrivitori faţă de el? Deja şi numai acordul sau dezacordul [lăuntric] în ceea ce priveşte mărturisirea şi lepădarea [de credinţă] se socoteşte [δoγματίζεται/dogmatizetai] de ei [de sfinţi] ca împlinire a faptei şi la ei nu ţine ca dovadă făţărnicia că numai se atinge de jertfă [cu gura, iar cu mintea petrece nedespărţit de Hristos] – şi nu [zic] [jertfa] idolească, ci nici când e vorba de jertfa propriu-zisă [a lui Hristos, săvârşită de eretici]. Şi exemplele sunt nepotrivite.”

Traducerea facută de Academia teologică St. Petersburg 1867:

În limba rusă: ”Как может он считать своими защитниками святых, которые говорят против него? Ибо, по их мнению, одно только подтверждение или отрицание в деле исповедания или отречения есть уже полное действие; и лицемерия даже только в прикосновении к жертве, не только идольской, но и частным образом закланной, они не допускали, чему есть бесчисленное множество примеров.”

În limba română:

”Cum îi poate considera ca apărători ai lui pe sfinții care vorbesc împotriva lui? Căci după opinia lor, simplul acord sau dezacord în privința mărturisirii sau lepădării de credință deja este ca un fapt deplin, iar fățărnicia cu atingerea de jertfă, nu doar idolească, dar și jertfa particulară, ei n-o permiteau, iar acest fapt e dovedit de exemple nenumărate.”

Glasul antihristului prin pomenitorul ecumenist

Câinele se întoarce la vărsătura lui şi porcul scăldat la noroiul mocirlei lui”( 2 Petru 2, 22). Un astfel de om, stă departe de viaţa fericită a drepţilor – aşa cum a arătat Domnul nostru prin parabolă, zicând: „Nimeni punându-şi mâna s-a pe plug şi căutând înapoi, este îndreptat întru Împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 9, 62). Aici, prin „mână” Stăpânul numeşte voinţa proprie şi liberă a fiecăruia dintre noi. De asemenea, prin „plug” numeşte sfintele şi mântuitoarele Lui porunci prin care ducem o viaţă întocmai ca a îngerilor potrivit cu evanghelia iar prin întoarcerea înapoi ce altceva vrea El să numească dacă nu întoarcerea la obiceiurile dinainte şi la deşertăciunea vieţii lumeşti? Oare nu este întoarcerea înapoi grija permanentă pentru dobândirea mai multor ţarini şi avuţii şi diferitelor cirezi de vite şi pentru înmulţirea de câteva ori a argintului şi a aurului, de care monahul s-a lepădat de bunăvoie la tunderea lui în monahism, făgăduind Stăpânului, Care locuieşte în cele de sus, să fie liber de toate acestea pe viitor ca apostolii şi să îndeplinească poruncile Domnului, trăind în sărăcie şi tăcere, cu smerită înţelepciune, în curăţia şi sfinţenia trupului şi a sufletului?

(Sfântul Maxim Grecul, Viața și cuvinte de folos, Editura Bunavestire, Galați, 2002, p. 143)

——

===== Antihrist striga prin gura aceluia intoarceti-va la pomenirea si comuniunea ereticilor ca o sa deveniti mai limpezi la minte mai ortodocsi, exact ca el cu facatorul de minciuni Teofan pe care il ridica in slavi

Sodoma protejata

De pe fb:

Ion Zestrea

Drepturi homosexualilor sau prigoană asupra creştinilor?
Creștini bătuţi pentru că îşi exprimau pașnic poziția, prin rugăciune sau slogane, fiind atacați cu spray, sau luați pe sus.

Mass-media finanţată de National Endowment for Democracy, European Endowment for Democracy, Fundaţia Soros are sarcina de a pune într-o lumină bună marşul homosexualilor, şi să atace dur pe cei care nu sunt de acord cu cele ce se întîmplă.

Orbul,…cel ce zice ca simte…inainte de vederea celor mai presus… se aseamana celui lipsit de organele vazului

Cartea: [Sfântul] SIMEON NOUL TEOLOG, Cateheze Scrieri II, edit. DEISIS Sibiu-2003

Pag.172-173

Învierea sufletului e unirea cu viața

Deci Învierea lui Hristos este învierea noastră a celor ce zăcem jos, la pământ. Fiindcă necăzând Acela vreodată în păcat, precum este scris [In 8, 46; Evr 4, 15], și nefiind înstrăinat nici măcar întrucâtva de slava Lui, cum va învia sau va fi preamărit cândva El, Cel ce pururea este mai mult decât preamărit [supraslăvit] și, ca atare, rămâne mai presus de orice putere și stăpânire [Ef 1, 21]? Învierea și slava lui Hristos este însă, precum s-a spus, slava noastră, care are loc, se face arătată și văzută nouă prin Învierea Lui întru noi; caci însușindu-Și o dată [prin Întrupare] cele ale noastre, cele pe care le face întru noi Și le atribuie Lui Însuși. Învierea sufletului este deci unire cu viața; căci așă cum trupul mort, dacă nu primește întru sine sufletul viu și nu se amestecă în chip neamestecat cu acesta, nu se spune că este și nu poate să fie viu, tot așa și sufletul, singur și prin sine însuși, nu poate fi viu dacă nu se unește în chip negrăit și necontopit cu Dumnezeu, Care e cu adevărat viața veșnică [1 In 5, 20]. Pentru că înainte de unirea [cu El] în cunoștință, vedere și simțire [en gnosei kai orasei kai peira], acesta este mort, chiar dacă este spiritual [inteligibil] și nemuritor prin fire. Căci nu este cunoștință fără vedere, nici vedere fără simțire. Iar cele spuse sunt așa: vederea, iar în vedere cunoștința și simțirea sunt așa în cele duhovnicești, fiindcă în cele trupești simțirea se face și fără vedere. Ce vreau să spun deci? Orbul când își lovește piciorul de piatră simte; mortul, nu. Dar în cele duhovnicești, dacă mintea n-ajunge la vederea celor mai presus de minte, nu simte lucrarea duhovnicească. Deci cel ce zice că simte cele duhovnicești înainte de vederea celor mai presus de minte, de cuvânt și de gând, se aseamănă celui lipsit de organele văzului, care simte lucrurile bune sau rele pe care le pățește, dar nu știe cele pe care le are în mâinile sau la picioarele lui și care-i aduc viață sau moarte, căci nu simte nicidecum lucrurile rele sau bune care vin asupra lui, fiind lipsit de puterea și simțul văzător; de aceea, de multe ori ridică bastonul ca pentru a se apăra de un vrajmaș și, în loc de acela, îl lovește pe prietenul lui, în timp ce dușmanul stă înaintea ochilor lui și-și râde de el.

Minciunile echilibratilor apostati mai noi si mai vechi

ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2018/05/17/sa-nu-ne-taiem-mintea-in-sfintele-canoane-si-in-sfintii-parinti/

-Deci nu avem dreptul să condamnăm noi ca eretici pe nici un ierarh sau pe vreun preot care îl pomenește pe un ierarh care propovăduiește o erezie, ci doar să ne îngrădim de erezia lui prin nepomenire și atât. Nu-l putem numi eretic deoarece numai un Sinod o poate face, iar noi nu osândim înainte de Sinod,

Ieroschimonah Paisie Prodromitul

17 mai 2018, Înălțarea Domnului

—-

===Dar inaintea lui acelasi duh Mincinos-duhul ecumenismului

glasulstramosesc.ro/blog/scrisoare_deschisa_adresata_tuturor_preotilor_romani_ce_s_au_ingradit_de_cumplita_erezie_a_ecumenismului/2017-10-13-523

-Chiar dacă i-am numit eretici pe unii care fac voia acestor adevărați eretici i-am numit ecumeniști, și ecumenismul într-adevar este o erezie, noi nu i-am condamnat ca fiind eretici

condamnát2, ~ă [At: NEGRUZZI, S. II, 34 / V: ~dem~ / Pl: ~ați, ~e / E: condamna] 1-2 smf, a (Persoană) care a fost osândită printr-o sentință. 3 a Criticat2.

===Anathema R.O.C.O.R. 1983 face lumina si scoate minciuna lor la iveala:

„ …prin urmare, acelora ce
conștient sunt în comuniune[părtășie] cu acești mai înainte-
pomeniți eretici…

A N A T H E M A

===Nimeni nu credem ca e atat de lipsit de minte ca sa zica, ca cei anathematizati sunt ortodocsi si ca nu sunt osanditi/condamnati, oare ca au fost prea ortodocsi au fost dati anathema?

===Iata osandirea pe față a celor ce constient pomenesc și se împartasesc cu eretic(nimeni nu poate zice: ma impartasesc si slujesc cu Teofan dar la acea slujba nu l-am pomenit). Si nu cum invata noii ereticii Buză și Paisie ca nu avem dreptul sa condamnam/ judecam/osandim ereticii ce nu au fost inca judecati Sinodal

Arh. Alexiev ne-a invatat asa:

https://ayeaye20.wordpress.com/2014/04/21/arh-serafim-alexiev-unica-osandire-ingaduita/

, celor ce au constient partasie(comuniune) Sf. Teodor nu le aplica nici el nici o iconomie,

  • si daca doar pomenesc eretic si nu au constient partasie(comuniune), nu slujesc cu ereziarh, atunci de ce nu luam de la ei si nu le dam impartasania noastra? de ce nu avem comuniune(impartasire) cu el(cu cel ce pomeneste pe ereziarh) ci ii aplicam iconomie? e ortodox sau e “ortodox” prin omonimie sau abuz de limbaj cel ce pomeneste eretic in scrisoarea Sf. Teodor?
  • Iconomia nu e la impartasit de la cel ce pomeneste eretic(ereziarh) ci la : – binecuvantat , cantat si mancat

===Iata negare Sinodului, iata dispretuirea liniei trasate de Sfinti ca Mitropolitul Filaret care chiar a patimit ptr Ortodoxie(i-au ars carnea de pe el), iata de ce ascund Adevarul ca is manati de patimi omenesti care vor sa indreptateasca orice gresala a lor prin MINCIUNA, iata cum se pun oamenii aparatori ai unora ce sustin cipului satanei 666(Zisis) si nu dau toate amanuntele canoanelor, se pun mai sus decat Sfintii

=== Poate unii veti avea cutezanta/indrazneala de a spune ca nici pe Ciobotea,Teofan si restul de 23 nu ati osandit? Canonul arata ca I-ATI OSANDIT inainte de adunarea unui Sinod : CANONUL 15 I-II:

…Că nu au osândit Episcopi, ci minciuno-Episcopi şi minciuno-învăţători.

TÂLCUIRE

…Că nu pricinuit schismă Bisericii cu osândirea aceasta, ci mai ales o au slobozit de schisma şi eresul minciuno-episcopilor acelora.

Mai mare Dragoste decat aceasta nimeni nu are, ca viata sa si-o puna pentru Stapanul a toate Iisus