Pidalion 1844, pag. 310

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/17/pidalion-1844-pag-309/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 310

CANONUL 91
Muierile cele ce dau buruieni otrăvitoare şi pierzătoare, şi cele ce pri-mesc otrăvile cele omorâtoare de prunci, pedepsei ucigaşului să se supună.

TÂLCUIRE
Canonul acesta supune certării uciderii pe muierile (sau pe bărbaţii) ce dau băuturi omorâtoare de prunci, asemeni şi pe muierile cele ce le primesc ca să piardă pe nevinovaţii prunci fiind îngrecate (îngreuiate).

CANONUL 92
Cei ce răpesc femei cu nume de împreună căsătorie, sau cei ce împreună lucrează, sau împreună voiesc cu cei ce le răpesc, s-au hotărât Sfântul Sinod, de ar fi clerici, să cadă din treapta lor; iar de ar fi mireni, să se anatematisească.

TÂLCUIRE
Canonul acesta este întocmai cu Canonul 27 al Sinodului al 4-lea şi citeşte tâlcuirea acolo.

CANONUL 93
Muierea a cărei bărbat este dus, şi nearătat unde s-ar afla, mai înainte de a se încredinţa pentru moartea lui, cu altul căsătorindu-se, preacurveşte. Aşişderea şi ostăşiţele, a cărora bărbaţii nearătaţi fiind unde s-ar afla,
mări-tându-se, aceluiaşi cuvânt se supun. Precum şi cele ce pentru ducerea băr-batului nu aşteaptă întoarcerea, însă are oarecare iertare lucrul aici, pentru că este prepusul mai mult de moarte. Iar ceea ce s-a măritat cu cel părăsit la o vreme de muierea sa, după neştiinţă, apoi lăsându-se ea, pentru că s-a întors către dânsul cea mai dinainte; a curvit cu adevărat, însă întru neşti-inţă. Deci de nuntă nu se va opri, mai bine însă ar fi de ar rămâne aşa. Iar de s-ar întoarce oarecând la o vreme ostaşul, a căruia muierea pentru îndelun-gata lipsirea aceluia, s-ar fi măritat cu alt bărbat, acesta de va voi, să-şi ia iarăşi pe muierea sa, iertare dându-se ei pentru neştiinţă, şi bărbatului celui ce s-a fost căsătorit cu dânsa, către a doua nuntă.

TÂLCUIRE
Canonul acesta este alcătuit din trei Canoane, ale marelui Vasilie; (că în-ceputul lui, este anume Canonul 31 al aceluiaşi) zicând, de se va duce bărba-

_______

cap a clericilor, obicei canonicesc fiind, s-a ridicat de către ai noştri. Asemenea şi altele, pre-cum şi deasa împărtăşire, care la apuseni se urmează.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/17/pidalion-1844-pag-311/