Pidalion 1844, pag. 72

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/25/pidalion-1844-pag-71/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007
pag. 72

CANONUL 33 (Scrisorile canonice de preoție)
Nici unul dintre Episcopi, prezbiteri sau diaconi străini să nu se primească fără sistatica (fără scrisori de recomendare), şi aducându-le încă acestea, cercetează-se; şi de vor fi propovăduitori ai bunei credinţe, pri-mească-se. Iar de nu, cele spre trebuinţă lor dându-li-se, la împărtăşire pe ei să nu-i primiţi. Că multe se fac după amăgire. [Apost. 12; Sobor 4; 11, 13; Sobor 6, 14; Antioh. 7, 8; Laodi. 41;
Cartag. 31, 97]

TÂLCUIRE
În Canonul 12 al lor, Sfinţii Apostoli rânduiesc a nu se primi nici un cleric străin de alt Episcop fără a avea scrisori sistaticale (adică de recomandare). Şi în Canonul acesta încă însuşi aceasta o rânduiesc, cu oarecare adăugire, zicând: Nici un străin Episcop, sau prezbiter, sau diacon, nu se cuvine a se primi de alţi
Episcopi, fără a aduce scrisori, Episcopul adică ale Mitropolitului său, iar
prezbiterul, sau diaconul ale Episcopului, sau ale Mitropolitului său, de reco-mandare şi de credinţa şi de buna viaţă, iar mai ales de neprihănitul său nume. Dar deşi vor aduce cu sine-şi recomendaţii ca acestea, iarăşi cercetează-se de sunt ortodocşi au ba. Căci poate să fi greşit ei întru credinţă: şi cel ce a dat lor
cărţile cele de recomandare, greşeala aceasta nu a ştiut-o. Iar dacă cercetându-se se vor afla că sunt propovăduitori ai Ortodoxiei, şi ai bunei cinstiri, atunci să se primească la împărtăşire (însă să nu se ierte şi a se împreună număra la vreo
biserică din cele de acolo şi a lucra ale preoţiei fără a avea pe lângă cărţile cele recomandare, încă şi carte slobozitoare, şi arătătoare că au voie a lucra oriunde ar merge slujba preoţiei, după Canonul 17 al Soborului 6). Iar de se vor afla rău credincioşi şi eretici, să nu vă cuminecaţi cu dânşii, zice, ci daţi lor cele trebuincioase şi de nevoie, şi trimiteţi să se ducă de al voi. Căci multe necuviinţe urmează de la nişte străini ca aceştia din amăgirea, pentru că
________________________
urî pe voi oamenii, şi vă vor despărţi pe voi, şi vă vor ocărî, şi vor lepăda numele vostru ca un rău, pen-tru Fiul Omului”. [Luca 6,22] iar pentru cei ce afurisesc fără cuvânt şi după patimă, acestea zice Dionisie Ariopagitul (cap. 7 al Bisericeştii ierarhii) „Aşa au şi ierarhii afurisitoarele puteri, ca nişte arătători ai Dumnezeieştilor drepturi, nu că doar pe înţeleapta Dumnezeiasca începăto-rie ca să zicem aşa, slujitoreşte urmează pornirilor celor fără cuvânt. Ci ca cum ei, cu chip proorocitor mişcându-i Duhul, începătorul săvârşirilor, pe cei judecaţi de Dumnezeu, după dreptate afurisindu-i.” Şi iarăşi: „Deci Dumnezeieştii Ierarhi aşa se cuvine a întrebuinţa şi afu-risirile, şi toate ierarhiceştile puteri, în ce chip i-ar mişca pe ei Dumnezeiasca începătorie cea săvârşitoare.” Şi acestea tâlcuindu-le Dumnezeiescul Maxim zice, dacă afară de socotinţa lui Dumnezeu va afurisi ierarhul, Dumnezeiasca judecată nu-i urmează lui. Căci după Dumne-zeiasca judecată, şi nu pentru voia sa, acestea este dator a le aduce.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/25/pidalion-1844-pag-73/