Pidalion 1844, pag. 117

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-116/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 117

împotrivă de dreptslăvitori cugetă, nu se cuvine a se cinsti, ci mai vârtos a se lepăda. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte, că oricare cleric, sau mirean, ar intra în sinagoga iudeilor, sau a ereticilor pentru rugă, clericul, ca unul ce foarte a păcătuit, să se caterisească şi împreună să se şi afurisească, iar mireanul numai să se afurisească, fiindcă, ca un mirean mai puţin a păcătuit decât clericul, făcând-o aceasta, că a se caterisi fiind mirean nu se poate. Sau mai drept, precum alţii tâlcuiesc, clericul cel ce ar intra în sinagoga să se roage, să se caterisească, iar mireanul să se afurisească.

CANONUL 66
Dacă vreun cleric în vreo gâlceavă lovind, şi dintr-o lovitură omorând, să se caterisească pentru sumeţia lui. Iar de va fi mirean să se afurisească.
[Sobor 6, 91; Ang. 21, 22, 23; Atana, Epistolie; Vasile 2, 8, 11, 13, 33, 43, 52, 54, 56, 57; Grigorie Nissis 5]

TÂLCUIRE
În Canonul lor 27, Dumnezeieştii Apostoli caterisesc pe clericii cei ce bat sau pe credincioşii ce au păcătuit, sau pe necredincioşii ce au nedreptăţit, pre-cum am zis în tâlcuirea aceluia. Iar în Canonul acesta rânduiesc că, dacă vreun cleric în vreme de gâlceavă ar lovi pe cineva cu o singură grea lovire, şi din singură aceea l-ar
omorî, unul ca acesta să se caterisească96. Măcar că nu a lovit cu o singură grea lovire, măcar că nu a voit să-l omoare, ci pentru că s-a biruit de mânie, şi s-a arătat semeţ şi obraznic, ridicând mâna şi lovind, care lucru este oprit clericilor (las a zice pentru păcatul cel mare şi de moarte al uciderii ce a făcut.). Iar de va fi mirean cel ce a făcut ucidere ca aceasta, să se despartă de cuminecarea Tainelor, şi de la
adunarea şi Biserica credincioşilor.

CANONUL 67
Dacă cineva pe vreo fecioară nelogodită silind-o ar avea-o, să se afurisească; şi să nu fie lui slobod a lua pe alta, ci pe aceea să o ţie, pe care o a ales, măcar săracă de ar fi. [Vasile 22, 23, 25, 26, 6]

TÂLCUIRE
Canonul acesta rânduieşte, că oricare cu sila ar strica pe vreo fecioară, care nu
este logodită cu altul, şi o are pe ea în casa sa, să se afurisească pentru
_________
96 Însemnează că deşi acesta se cateriseşte numai, şi nu se desparte de ruga celor credincioşi şi de Biserică, nu se iartă însă şi a se împărtăşi cu Dumnezeieştile Taine, împreună cu cei credincioşi, până la vremea, ceea ce ar găsi de cuviinţă Arhiereul, sau duhovnicescul lui părinte, precum am zis în tâlcuirea Apostolescului Canon 25.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-118/