locuieste doar in sfinti, fiindca a locui [in ei] inseamna a ii folosi, petrecand in ei si prin ei, ca prin niste unelte ale lucrarii, lucrand si facandu-Se cunoscut

PĂRINȚII BISERICII, SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, OPERE COMPLETE VI, EDITURA GÂNDUL APRINS 2018, pag. 485-487:

Epistola Către Damian

Achindin…şi tot despre ea [spune] că de toţi deopotrivă este împărtăşită/participată, cum şí aici arată, şí puţin mai sus scrie limpede, spunând că Dumnezeiescul în toţi sălăşluieşte în mod egal, nedându-i crezare nici măcar lui Pavel, vasul alegerii, care grăieşte doar către cei sfinţiţi: «Ce parte este credinciosului cu cel necredincios? Că voi biserică a lui Dumnezeu sînteţi, cum a zis Dumnezeu, că „ ‘voi locui întru ei, şi voi umbla, şi voi fi lor Dumnezeu’»2 şi iarăşi: «Casă a lui Dumnezeu3 sîntem noi, de vom ţine tare îndrăznirea şi lauda nădejdii până la capăt»4, că Dumnezeu pretutindenea stă de față, dar locuieşte doar în sfinţi, fiindcă a locui [în ei] înseamnă a îi folosi, petrecând în ei şi prin ei, ca prin nişte unelte ale lucrarii, lucrând şi făcându-Se cunoscut. Însă deşi sfinţii acestea aşa le învață, Achindin zice că în toţi sălăşluieşte Dumnezeu: chiar şi în cele neînsufleţite, chiar şi în cele necuvântătoare, chiar şi în cei rău-cinstitori [de Dumnezeu], chiar şi în dracii înşişi – şi în toţi în mod egal, pe toţi biserici ale lui Dumnezeu făcându-i şi mădulare ale lui Hristos1, şi [de] un duh cu Domnul2. Vai, ce necinstire [de Dumnezeu]!

—–

2 II Corinteni, 6, 15-16.

3 Expresia «a lui Dumnezeu» nu este în Scriptură, ci acolo referirea este la Hristos.

4 Evrei 3,8.

—-

1 Vezi I Corinteni 12 passim.

2 Vezi I Corinteni 6, 17.