Ciprian Staicu noul Xenaias

https://youtu.be/Nv2cLQR1gpo

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/01/07/parintele-cel-fara-de-inceput-se-cuvine-a-se-zugravi-ca-un-vechi-de-zile-nu-l-zugravim-dupa-dumnezeiasca-fire/

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/01/12/pre-dumnezeu-nimene-nu-l-au-vazut-niciodinoara-au-vazut-dara-nu-fiinta-lui-dumnezeu/

Hula, greseli, puncte slabe in cartea: Ingradirea nu este schisma(partea a II-a)

Cartea: Îngrădirea nu este schismă – Lămuriri datorate, Protopresbiter Theodoros Zisis, Suceava 2018 Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori Bucovina

la pag. 34

nu se zice tot adevarul
La punctu g: „Schismele le provoacă episcopii cu cuget eretic“,
Sfantul Teodor Studitul spune ca nu poate fi ortodox nici cel ce pomeneste(adica preotul) pe ereziarh eretic( Scrsoarea 553) chiar de ar spune că are cuget sănatos(episcopul)/ chiar dacă gândește[cugetă] ortodox(preotul) cel ce pomenete(Scrisorile 40 si 49)

—-

pag. 36-37 punctul j)

„Cel ce întrerupe pomenirea aplică recomandarea canonică …recomandă întreruperea pomenirii“

====aici se sustine ca canonul 15 I-II , nu are obligativitate de parca erezia nu ataca dogmele credintei si deci nu e obligatoriu a apara Credinta. Cine vrea il aplica cine nu nu vechea idee a lui Epifanie Theodoropulos. Atunci daca nu obligatoriu de ce s-a mai dat acest canon de ce au mai combatut sfintii prin scrieri ereziile, de ce au intererupt comuniuna care presupune si intreruperea pomenii intr-un cuvant AU APARAT ORTODOXIA, ce zice Sfantul Palamas ca de TACI si nu nu iti aperi credinta esti ATEU, deci cum aperi credinta cand spui ca nu e obligatoriu a o apara?

—-

pag.38

„Domnul…cand a instituit și a întemeiat Taina Sfintei Euharistii“

===vechea problema cu institutia, Domnul dăruiește sau dă, porunceste, nu instituie

instituit, ~ă a [At: ODOBESCU, S. II, 101 / Pl: ~iți, ~e / E: institui] 1 Înființat2. 2 Numit în funcție. 3 (Jur) Desemnat moștenitor.

sursa: MDA2 (2010)

A INSTITUÍ instítui tranz. (întreprinderi, asociații, societăți, teorii etc.)

INSTITUÍ, instítui, vb. IV. Tranz. A înființa, a forma, a întemeia. Ministerul a instituit o comisie.
—-

pag. 41-48

capitolul 2. Ecumenismul este erezie condamnată

Nu se spune NIMIC si de comdamarea:

 1. ecumenismului,
 2. ecumenistilor
 3. dar si a celor ce au partasie cu acestia(cazurile concrete
 • Onufrie al Ucrainei-Kiril al Moscovei si
 • Serafim de Pireu-Antim-Bartolomeu)

Adica nu se spune de Anathema R.O.C.O.R. 1983

—-

pag.47

Niciunul dintre Sfinții Apostoli și Sfintii Părinți nu ar fi putut să creadă că avem să ajungem astăzi ca Biserică să năruim din interior hotarele Bisericii

==Asta e o parere personala toatal eronata

 • insusi Sfintii Apostoli au prorocit si stiut ce va urma si inclusiv lupta asta interioara a ecumenistilor: F.Ap. 20, (29) Căci eu ştiu aceasta: că, după ducerea mea, vor intra între voi
  lupi grei, care nu vor cruţa turma. (30) Şi dintre voi înşivă se vor
  ridica bărbaţi grăind îndărătnicii, ca să-i tragă pe ucenici după
  dînşii. (31) Drept aceea, privegheaţi, aducîndu-vă aminte că, vreme
  de trei ani, n-am încetat noaptea şi ziua să vă învăţ, cu lacrimi, pe
  fiecare dintre voi.
 • insusi Apocalipsa vorbeste de aceasta caldiceala .
 • Augustin Kandiotis a spus de ei(de ecumenistii interiori)
 • si are si o idee eretica: ca ereticii is „ca Bisrică“

pag. 58

„Ne-am pus din nou nădejdile în întrunirea plenului Sinodului Bisericii Grecești“

====Ieremia 17,5. Aşa zice Domnul: “Blestemat fie omul care se încrede în om şi îşi face sprijin din trup omenesc şi a cărui inimă se depărtează de Domnul.

pag.66

„să meargă acolo unde slujesc episcopi și preoti cu cuget ortodox“

===Sf. Teodor Studitul în scrisoarea 49 spune sa se mearga la preotul episcopului cu cuget ortodox care pomeneste mitropolit eretic si nu si la episcopul ortodox(cu cuget ortodox)

Erezia hulitorului harului(minunilor si harismelor) Duhului Sfant

Cartea: [Sfântul] SIMEON NOUL TEOLOG, Cateheze Scrieri II, edit. DEISIS Sibiu-2003

Pag.331-332

Cateheza 32

O nouă formă a blasfemiei: erezia nevolniciei

Despre blasfemie. Și că cine zice că nu e cu putință ca cineva din generația prezentă să se facă părtaș de Duhul Sfânt, precum și cel ce defaimă lucrările Duhului și le atribuie potrivnicului, aceștia introduc o nouă erezie în Biserica lui Dumnezeu.

Blasfemia împotriva Duhului Sfânt

Fraților și părinților, „orice păcat”, spune cuvântul preasfânt al Mântuitorului, „se va ierta oamenilor, dar celui ce va blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta nici în veacul de acum nici în cel viitor” [Mt 12, 31–32]. Să cercetăm care este blasfemia împotriva Duhului Sfânt? Blasfemia împotriva Duhului Sfânt e faptul de a atribui lucrările duhului celui potrivnic, după cum spune Marele Vasilie 217. Dar cum face cineva aceasta? Atunci când văzând cineva la unul din frații lui fie minunile făcute de Duhul Sfânt, fie o altă harismă dumnezeiască — adică străpungere, lacrimi, smerenie, cunoștință dumnezeiască, cuvânt al înțelepciunii celei de sus[1 Co 12, 8; Iac 3, 15–17], sau alt lucru dăruit de la Duhul lui Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El [Rm 8, 28] —, zice că aceasta este din înșelăciunea diavolului. La fel, și cel ce zice că cei ce sunt mânați de Duhul lui Dmnezeu ca niște fii ai lui Dumnezeu[Rm 8, 14], cei ce fac poruncile lui Dumnezeu, Tatăl lor, sunt amăgiți de demoni, și acesta blasfemiază împotriv Duhului Sfânt Care lucrează întru ei [cf. 2 Co 12, 11; Ef 2, 2] ca odinioară iudeii împotriva Fiului lui Dumnezeu; căci și aceia vedeau demonii alungați de Hristos și blasfemiau împtriva Duhului Lui Celui Sfânt zicând fără rușine nerușinații: „Cu Beelzebub, căpetenia demonilor, scoate demonii”[Lc 11, 15]. Dar unii, auzind acestea, nu aud și văzând nu văd [Mt 13, 13], întrucât au ieșit din ei înșiși, depărtând și respingând de la sufletele lor întreaga Scriptură și izgonind din mințile lor cunoașterea ce vine din ele [Scripturi]; și nu tremură de frică să spună că toate lucrarile Duhului de care dă mărturie dumnezeiasca Scriptură vin dintr-o beție și o lucrare demonică.

217 Regulae brevius tractatae 273; PG 31, 1272BC [PSB 18, 1989, p. 438].